Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bristande kunskap ett hot mot Agenda 2030-målen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Utan tydlig färdplan och ökad kunskap kommer Norrbotten att misslyckas med att nå FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Det är slutsatsen i en ny studie om hur det går med genomförandet i Norrbotten. - Ska vi lyckas behöver alla dra åt samma håll, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd (C).

Världen är inne i en intensiv klimatomställning med högt uppställda mål om att minska de globala utsläppen av koldioxid. Den av FN:s generalförsamling beslutade Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, är sedan 2015 det globala kontraktet mellan världens länder för att åstadkomma förändring. Sverige har förbundit sig att vara ledande i genomförandet.

En viktig uppgift är att följa och främja genomförandet med Agenda 2030 på regional och lokal nivå i Norrbotten.

- Agenda 2030 handlar om att ta ansvar för kommande generationer. Det krävs långsiktiga lösningar. Ska vi lyckas med det behöver alla dra åt samma håll. Norrbottens aktörer har lyckligtvis lång erfarenhet av att samarbeta kring framtidsfrågor, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd (C).

Studien, gjord vid Luleå Tekniska Universitet, pekar dock på en rad områden där förbättringar krävs. Det saknas en tydlig process och färdplan på statlig nivå, med prioriteringar och delmål fram till år 2030. Detta medför att det regionala arbetet i sin tur drivs med varierande styrka och framgång. Ska Norrbotten lyckas med att nå målen krävs ökad enhetlighet och kunskapsnivå kring Agenda 2030.

Forskargruppen menar att staten bör få ett större ansvar i genomförandet regionalt och att kommunikationsprocesserna i det arbete som redan görs behöver förbättras.

- Agenda 2030 är en både praktisk och välkänd spelplan där vi ska hantera många perspektiv tillsammans. I spåren av pandemin och inför de stora gröna satsningarna i länet är samhällsutmaningarna mer aktuella än någonsin. Vi måste därför intensifiera vårt gemensamma arbete mot målen och göra det i andan av agendans princip att ingen ska lämnas utanför, säger landshövding Lotta Finstorp.

Studien har gjorts av en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Luleå tekniska universitet, som en del i samverkansprojektet Regional förnyelse. Den bygger bland annat på intervjuer med representanter för kommuner och organisationer i länet.

- Norrbotten är i fokus när det gäller Sveriges och Europas gröna industriella omställning. För att främja genomförandet av hela Agenda 2030 och uppnå ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling behöver vi som region och län kontinuerligt och systematiskt säkerställa att vi har en tydlig handlingsplan med tydliga prioriteringar, mål och delmål. Studien som nu presenteras är en viktig del i detta arbete, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Regional förnyelse är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Sedan 2011 kartläggs viktiga samhällsområden och branscher till stöd för länets strategiska utveckling och en hållbar regional tillväxt.

Rapport - En studie om genomförandet av Agenda 2030 i Norrbottens län

27 maj 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering