Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Elnätet ett orosmoln för glödheta Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ingen har kunnat missa att investeringar för många miljarder planeras i Norrbotten. Men kommer elnätet att räcka till för alla som vill bli en del av den gröna omställningen? Det är frågor som Region Norrbotten nu tar ett grepp om.

Högspänningsledningar

I höstas slog Region Norrbottens rapport om framtidens elförbrukning i Norrbotten ner som en bomb. Rapporten gjorde klart att det mesta av Norrbottens och norra Västerbottens elöverskott om bara några år skulle behöva användas där den produceras. Omställningen till fossilfrihet och de många nya industrietableringar som görs kräver massor av grön el längst upp i norr. Södra Sverige skulle framöver inte kunna räkna med att få sin el från norra Norrland.

Sedan dess har elförsörjningsfrågan varit hetare än någonsin, och delvis bytt perspektiv. Om den förut bara handlat distribution, handlar den nu också om produktion. Att bara bygga ut elnätet kommer sannolikt inte ensamt att lösa södra Sveriges kapacitetsbrist – kommer den el som produceras ens att räcka till? Och varifrån ska elen komma?

”Den stora affärsvärlden går in”

Det har gått sju månader sedan rapporten släpptes, men prognosen om Norrbottens och norra Västerbottens effektbehov skulle se annorlunda idag. Bilden från i fjol har inte bara bekräftats – den har förstärkts. LKAB:s 400-miljarderssatsning på fossilfrihet och H2GS satsning på stål utan kol i Boden har fått stor uppmärksamhet nationellt, och kommer att behöva mycket el.

- Nu är vi i en omställning för att lösa klimatproblemet, och det går fort. Industrin har pekat ut en tydlig riktning, och förstått att det här är vägen vi ska gå. Den stora affärsvärlden går in, och då går det undan, säger Monica Lejon, chef för Region Norrbottens näringslivsenhet.

Hybrit pilotanläggning i Luleå
Hybrit leder det internationella racet om att bli först med fossilfritt stål. Men satsningen kommer att behöva stora mängder el. Foto: Åsa Bäcklin/HYBRIT

Samarbete kring lösningar

Att norra Sverige kommer att vara en central kraft i omställningen till ett fossiloberoende samhälle är numera välkänt. Region Norrbottens arbete med elförsörjningsfrågor är nu i en annan fas, med fokus på situationen i Norrbottens kommuner.

- Norrbotten med sin stora produktion av billig, förnyelsebar el är glödhett nu. Det märks i kommunerna som får många frågor kring etableringar. Men orosmoln finns, och nu försöker vi kartlägga förutsättningarna i de olika kommunerna. Det finns problem med elförsörjningen som man behöver ta tag i. Arbetet nu handlar om att få en bra bild av förutsättningarna och samarbeta kring lösningar, säger Monica Lejon.

Viktigt för kommunerna

För även om vår del av landet producerar stora mängder el, gäller det också att få ut tillräcklig effekt till de platser där den ska användas. Och utbyggnad av elinfrastruktur är en process som tar tid.

- Elnätsinfrastrukturen är jätteviktig för kommunerna. Många har planer på elintensiva etableringar, eller nya etableringar över huvud taget. Det sker en nyindustrialisering och då är elnätsinfrastrukturen en jätteviktig del, säger Simon Strandberg på Stimo som samarbetar med Region Norrbotten kring kartläggningen av behoven.

- Det finns en frustration över att det tar så lång tid. I dag byggs elnäten, i stor utsträckning, ut reaktivt, kan vi bli mer proaktiva? Tillståndsprocesserna är utdragna och behöver ses över. Samtidigt behöver man värna olika samhällsintressen, säger Simon Strandberg.

Högspänningsledningar
Norrbottens kommuner vill kunna välkomna elintensiva etableringar. Det kräver på många håll utbyggnad av elnätsinfrastrukturen.

Dra åt samma håll

Kommunerna, Region Norrbotten, Vattenfall och Svenska kraftnät äger inte ensamma de här frågorna. Det finns lagar och regler att förhålla sig till och flera myndigheter och elnätsägare som berörs.

- Det är många samhällsaktörer som behöver engagera sig i detta och dra åt samma håll. Frågan nu är: hur gör vi det här tillsammans?, säger Monica Lejon.

”En unik chans”

- Elnätsfrågan är en viktig framtidsfråga. Norrbotten har fått en unik chans i och med den gröna omställningen, nu gäller det att inte slarva bort den. Det handlar om de långsiktiga förutsättningarna för tillväxt i kommunerna, att lägga grunden för framtidens välfärd i Norrbotten, att ta chansen att vända nedåtgående befolkningsspiraler, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

Nils-Olov Lindfors
Nils-Olov Lindfors, regionråd (C).

6 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering