Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ett år har stängt och ett nytt har börjat

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Våra regionala bolag har precis redovisat verksamhetsåret 2017. I den redovisningen är det lätt att se att bolagen gör väldigt mycket nytta för våra kommuner och vår region. Bolagen ger också utväxling och resultat inom många viktiga områden för länets utveckling.

Region Norrbotten är väldigt stolt över det arbete våra bolag genomför och lyfter här kort några aktiviteter som bolagen har genomfört 2017.

Energikontor Norr

Under 2017 firade Energikontor Norr 20 år. Bolaget är ett av 15 energikontor i Sverige och har under sina 20 år lyckats bygga upp en bra plattform för att stötta företag, kommuner och aktörer i deras klimat- och energiarbete. Förra året har bolaget tagit fram "Energiluppen", ett nytt webbaserat program för energistatistik. Det verktyget ska underlätta för kommunerna att få ut relevant energistatistik. Utifrån den statistiken har bolaget även tagit fram en sammanställning för alla 14 kommuner som visar nuläget ser ut vad gäller total energiförburkning, energislag, energisektorer, koldioxidutsläpp med mera.

IT Norrbotten

IT Norrbottens uppdrag är att förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet. Under 2017 har bolaget arbetet med ett projekt som gått under begreppet "Stadsnät i samverkan". Syftet med projektet är att förbättra samverkan mellan kommunernas egna stadsnät för att minska kostnader men också öka effektivitet. Istället för att alla 14 kommuner ta fram sin lösning på olika insatser kan man göra det gemensamt med alla samverkanskommuner. Bolaget har också arbetat med att hitta en trådlös lösning för snabbt bredband på landsbygd. En upphandling har inletts för att möjliggöra en bredbandsuppkoppling på 100 Mbit/s till medborgare på landsbygd som är svår att nå med traditionell fiber.

BD pop

BD pops uppdrag är att arbeta med musikbranschens utveckling. Det innebär bland annat stöttning och stöd i samband med musikproduktion och coachning åt bland annat låtskrivare, artister och arrangörer. Totalt sett har BD pops insatser under 2017 bland annat inneburit 20 utgivningar, 32 supportsinsatser och 7 samproduktioner. Bolaget har också stöttat tillkomsten av nya utbildningar inom branschen. Bolaget arbetar också för att utveckla förutsättningarna för låtskrivare i länet. 

Filmpool Nord

Filmpool Nord har som uppdrag att utveckla den norrbottniska filmbranschen. Under året har bolaget stärkt sin infrastruktur genom att inviga Studio Nord. Filmpool Nord har också förärats med utmärkelsen Årets varumärke på Luleå Business Award. Under året har ett flertal produktioner genomförts, bland annat Jägarna, Alone in Space, Maj Doris och Underdogs. Utöver produktionsstöd så genomför bolaget kontinuerligt filmkulturella och pedagogiskt arbete via länets skolor. Konsultation, arrangemang och uppsökande verksamhet genomförs av bolagets konsulentverksamhet.

Investeringar i Norrbotten

Bolaget ska initiera möjligheter till fler internationella affärer. Bolaget driver sedan 2016 ett strukturfondsprojekt som möjliggör för en ökad investeringsmognad i länet genom tillgång till specialisttjänster. Specialisttjänster möjliggör en ökad ansträngning för att öka internationella investeringar i länet. Bolaget har under året stärkt sin ställning på den nationella arenan genom sitt deltagande i Team Sweden Invests och har också projektlett ett nationellt projekt för att stärka svensk besöksnärings attraktion för internationella investeringar.

Kontakt

David Sundström
Titel: Näringslivschef
E-post: david.sundstrom@norrbotten.se
Mobil: 070-579 61 96

 

12 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer hos oss: