Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ett levande verktyg i hela länet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under framtagningen av den nya regionala utvecklingsstrategin har regionen varit ute på en dialogturné och intresset att lämna synpunkter och inspel har varit stort. - Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin är väl förankrad hos aktörerna i länet, så det blir ett levande verktyg i hela länet, säger Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg på Arjeplog kommun.

Regional utvecklingsstrategi dialogmöte Luleå
Foto: Dialogmöte i Luleå. Foto: Tove Cullhed

För att få in synpunkter och inspel till strategin har regionen anordnat dialogmöten på olika platser i länet. I Arvidsjaur har man fokuserat på att diskutera kompetensförsörjning. En av deltagarna var Annelie Löv från Medlearn. - Det är viktigt att branscherna sätter sig ner och ser över vad de behöver och meddelar det till oss utbildningssamordnare, så vi vet vad de behöver.

En stor fråga är kompetensförsörjning. En rapport som har tagits fram inom projektet Regional förnyelse där Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet samverkar, visar att Norrbotten behöver göra 51 000 anställningar till år 2030, men på 63 år har länet bara haft en befolkningsökning på 264 personer.

- Vi har våra nyanlända, där har vi en jätteresurs att ta till vara på. Och inom den gröna näringen finns det enorma möjligheter, menar Håkan Stenmark på LRF i Luleå som deltog på dialogmöte i Luleå.

Jobba med jämställdhet

Under dialogmötet i Gällivare med fokus på attraktiva livsmiljöer, togs frågan om jämställdhet upp och att studier visar på att män som har lägre utbildning får bättre betalt än kvinnor som har högre utbildning.

- Det är stor skillnad i utbildning mellan män och kvinnor, säger Heidi Kari, folkhälsostrateg i Kiruna kommun.

Åsa Labba, näringslivsstrateg i Jokkmokk tyckte också att frågan med jämställdhet var väldigt viktig. - Vi behöver börja jobba med jämställdhet och gå från ord till handling.

Studier visar även på att fler unga män stannar kvar i Norrbotten och inte väljer att utbilda sig vidare, medan fler unga kvinnor flyttar från länet och väljer att börja studera.

- Det är trend vi ser idag och vi vill se över hur vi kan vända den trenden, säger Kenneth Sjaunja, processledare för den regionala utvecklingsstrategin på Region Norrbotten.

Förutsättning för tillväxt

Norrbotten vill ligga i framkant, det var ett tydligt budskap som genomsyrande alla dialogmöten. När Länsungdomsrådet (LUR) hade ett dialogmöte tyckte de att samhällsservice, vård, äldre- och barnomsorg var några av de viktigaste punkterna.

Arvid Nordvall från Gällivare är med i LUR. För honom är det viktigt med en fungerande sjukvård, inte bara i tätorterna utan även ute på landsbygden.
- När man flyttar härifrån och sen flyttar tillbaka är det en prioritering man lägger vikt vid. Trygghet är viktig för alla.

En förutsättning för att människor ska flytta tillbaka till Norrbotten är att det finns en variation av jobb.

- En utmaning men också en möjlighet är kompetensförsörjning kopplat till besöksnäringen. Den skapar jobb som stannar på orten, säger Erika Mattsson från Swedish Lapland.

- Vi har förutsättningar att bli en tillväxtregion, menar Grete Solvang Stoltz, HR och hållbarhetsdirektör på LKAB.

Turné i länet

Under februari och början av mars har regionen åkt runt i länet på dialogmöten. Orter som besöktes var Gällivare, Arvidsjaur, Övertorneå och Luleå. Många av besökarna kom från andra orter för att delta på dialogmötena som hade olika teman, kompetensförsörjning, attraktiva livsmiljöer eller innovationer och entreprenörskap.

- Vi har fått in många synpunkter och inspel under dialogerna och det fortsätter komma in från aktörer i länet, säger Kenneth Sjaunja. Det är viktigt med inspelen då alla behöver få möjlighet att lämna sitt avtryck i strategin som ska utveckla Norrbotten. Fram till den 15 mars kan man lämna inspel genom att anordna egen workshop, information om det finns på www.norrbotten.se/rus och i maj går strategin ut på en bred remissrunda.

I Norrbotten finns det mycket driv och vilja att ta sig framåt i utveckling och under dialogmötena framkom det att länet har många tillgångar och möjligheter, likaväl som utmaningar.

- Vill vi så kan vi ligga i framkant, säger Grete Solvang Stoltz, HR och hållbarhetsdirektör på LKAB.

Se filmen om Salsabil som tycker det är viktigt att ungdomar får sin röst hörd

Se fler filmer på Youtube

13 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering