Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Framtidens företagsfrämjande kräver nya insikter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den 4 juni var det slutkonferens för delprojektet Rådkraft med temat Framtidens företagsfrämjande genom jämställdhet och mångfald. Luleå tekniska universitet och Vinnova berättade om framtidens innovatörer och jämställd innovation. Konferensen var en del i genomförandet av länets handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2018-2019.

Rådkraft, Max Parknäs VinnovaBildrättigheter Näringslivsenheten
Bild Max Parknäs från Vinnova föreläser på konferensen Rådkraft 4 juni. Foto: Tove Cullhed.

IUC har under 2018-2019 drivit delprojektet Rådkraft, som ingår i Region Norrbottens regeringsuppdrag inom Jämställd regional tillväxt. Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet har varit anlitad som kunskapsstöd om jämställdhet och mångfald. Utvalda företagsfrämjare har i satsningen varit LTU Business, Almi företagspartner och Hushållningssällskapet.

- Alla aktörer är viktiga medspelare i formandet av länets framtid och medvetenheten om jämställdhet och mångfald påverkar vem som får ta del av resurser och kapital, sade Malin Lindberg.

Stora samhällsomvandlingar pågår som digitaliseringen och tjänstesektorns expansion och Sverige har även höga ambitioner att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Detta tillsammans gör att vi bör ifrågasätta vem som är framtidens innovatör då nya kompetenser efterfrågas, fortsatte Malin Lindberg.

Vinnova tillsammans med övriga företagsfrämjare måste tillvarata hela befolkningens resurser, kompetenser och kunskaper och se till att skattemedel i lika hög uträckning når kvinnor och män. Det kvartstår mycket när det gäller ett jämställt innovationsfrämjande Sverige. 80 % av innovationsmedel går till män och mansdominerande branscher. Detta grundar sig till stor del i våra föreställningar om vad kvinnor och män är bra på. Kvinnor och män kommer med olika typer av ansökningar till Vinnova, därför är det viktigt för Vinnova med jämställdhetskompetens kopplat till olika områden.

- Jämställdhet är en förutsättning för innovation och hållbar samhällsutveckling, menade Max Parknäs, Vinnova.

Eftersom digitaliseringen påverkar oss alla och det finns vissa föreställningar om marknad och behov är det viktigt att vi ställer oss frågan på vems villkor innovation och utveckling sker. Få känner till att äldre kvinnor i USA är större gamers/dataspelare än unga män. Majoriteten män står bakom utvecklandet av spel. Vi behöver synliggöra vilka produkter som saknar kvinnors perspektiv. Det finns en stor marknad här, 2028 beräknas kvinnor stå för 72 % av den globala köpkraften, berättade Max.

Konferensen som modererades av projektledare Sofia Lampa från IUC Norr och Gunnel Vidén från Konsultbuketten, innehöll även övningar och diskussioner. Där synliggjordes hur produkter formges med manliga och kvinnliga attribut och att affärer påverkas av hur inkluderande eller exkluderande ett affärserbjudande är utifrån kundgrupp och språk. Det konstaterades att det finns ingen quick-fix för jämställdhetsintegrering. Det krävs ett kontinuerligt arbete och en ödmjukhet att lära om och lära nytt utifrån förutfattade föreställningar om kvinnors och mäns förmågor.

- Vi måste sluta prata om jämställdhet och istället göra insatser, där även små saker gör skillnad, avslutade Sofia Lampa IUC Norr.

Konferens 5 oktober

5 oktober arrangerar Region Norrbotten en slutkonferens i Luleå om uppdraget och insatser som genomförts i länet inom Jämställd regional tillväxt 2016-2018. Boka datumet redan nu.

Kontakt

Tove Cullhed
Titel: Näringslivsstrateg
E-post: tove.cullhed@norrbotten.se
Tel: 0920-711 58

 

13 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering