Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hur kan eftergymnasial utbildning bli tillgänglig i hela landet?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det var temat under Nitusdagarna, en konferens om lärcentra och högre utbildning som arrangerades av organisationen för kommunala lärcentra, Nitus, förra veckan.

Learning Space UB, lärandemiljö Umeå universitet
Bild från Learning Space UB, flexibel lärandemiljö på Umeå universitet.
Foto: Kristin Bergwall. 

Nitus arbetar för att göra eftergymnasial utbildning tillgänglig i hela landet. De är aktiva i flera svenska och nordiska samarbeten och deltar i flera samverkandiskussioner med lärosäten och myndigheter.

Under två spännande dagar träffades representanter för utbildningsaktörer och utvecklare på lokal och regional nivå på Umeå universitet. Där fick de bland annat information om de tre nordligaste universitetens syn på tillgänglig högre utbildning. De fick också möta ansvariga för olika utbildningsprogram som har upplägg för att kunna läsas utanför campusområdet och ta del av forskning kring distans-, flexibla- och utlokaliserade utbildningar.

Lärcentrum för livslångt lärande i hela landet

Tillgång till utbildning nära individen är viktigt och behöver främjas. Därför satsar regeringen särskilt på lärcentra i budgetpropositionen för 2018 och regionalt utvecklingsansvariga får en roll att bidra till etablering och utveckling av lärcentra. Även Landsbygdskommittén lyfte i sitt betänkande fram lärcentra som en viktig funktion att satsa på för att motverka glesbygdsproblematik och tillgängliggöra högre utbildning i glesbygd.

Regionens roll i kompetensförsörjningsfrågan

Region Norrbotten har som mål att under 2018 stärka utvecklingen och etableringen av lärcentraverksamhet i länet. För att åstadkomma detta är det viktigt att möjliggöra en dialog mellan universitet och kommuner kring en gemensam behovsbild och möjliga samverkansområden. Arbete pågår för att skapa en bild av hur behovet ser ut i kommunerna.

Flexibla lärandemiljöer ger inspiration till lärande

Learning Space UB och Vardagsrummet, två olika typer av flexibla lärandemiljöer på Umeå universitet, visades upp för deltagarna under konferensen.

- Det var väldigt intressant att se hur en flexibel studiemiljö kan möta upp de behov studerande har och bli en viktig del i den pedagogiska verksamheten, sa Kristin Bergwall, Region Norrbotten.

Information om Learning Space?

Learning Space är en flexibel studiemiljö för både enskilt arbete och studier i grupp. Att skapa kreativa och flexibla studiemiljöer där även själva lokalerna kan anpassas är viktigt då skolan och omvärlden är i ständig förändring. I begreppet Learning Space är inredningen viktig, sköna och inbjudande möbler och lättillgänglig teknik skapar en flexibel och kreativ studiemiljö. Den färdiga lokalen ska snabbt kunna möbleras om för att passa både grupparbeten, undervisning och workshops av olika slag.

Kontakt

Kristin Bergwall
kristin.bergwall@norrbotten.se
Tel: 0920-711 75

30 november 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering