Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

LFA-metoden - från idé till handling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Utbildning i projektplanering med hjälp av LFA var steg två i Region Norrbottens satsning att erbjuda kompetensutveckling i projektkunskap till organisationer och utvecklingsaktörer i Norrbotten.

Människor projekt
                                                                                    Foto: Pixabay

Vid två tillfällen, 1-dagsutbildning i Luleå och Älvsbyn, fick ett 30-tal engagerade och projektsugna deltagare i fördjupningsutbildningen till sig ännu mer kunskap av regionens samarbetspartner Tommie Helgée från European Minds.

LFA (The Logical Framework Approach) är ett kvalitetssäkrat arbetssätt att gå från idé till handling, en metod som med olika steg ger en färdig strukturerad plan med tydliga mätbara mål och åtgärder med tydlig ansvarsfördelning. Det underlättar planering, uppföljning och styrning av ett projekt/verksamhet mot väl förankrade och hållbara resultat.

"Kommer definitivt att använda mig av metoden"
Deltagarna fick en spännande blandning av lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration. De fick också möjlighet att konkret arbeta med en egen projektidé - ett case - där man gick igenom de nio stegen i planeringsmodellen LFA: från omvärlds- och intresseanalys till behov, mål, aktiviteter och resurser.

Några kommentarer från deltagarna:

  • "Mycket bra och givande att vi tillsammans i grupp fick samarbeta utifrån LFA-metoden och utifrån en idé."
  • "Tyckte det var bra med konkreta exempel och strukturerat så att jag som deltagare kunde förstå hur en ansökan utvärderas och vad som är viktigt."
  • "Har fått en ökad begriplighet över vikten att arbeta grundligt och systematiskt med en idé för att avgränsa ett projekt, men också för att optimera en ansökan."
  • "Kommer definitivt att använda mig av metoden i kommande projektansökningar. Mycket bra struktur, främjar tydlighet och projektlogik."

Utbildning i kommunal projektstrategi
Som en fortsättning i vårt kompetensarbete erbjuds kommunerna i Norrbottens län en halv dags utbildning i hur en kommunal projektstrategi kan utformas. Syftet är att skapa en tydlig styrning och prioritering av kommunala utvecklingsinsatser med utgångspunkt från tillgänglig extern finansiering.

Ni kontaktar själv Tommie Helgée på European Minds, tommie@europeanminds.com, för att boka in en tid för detta.

Läs mer för inbjudan och kontakt: Inbjudan projektstrategi

13 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering