Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Långt kvar till bredbandsmålet i Norrbotten – glesbygden halkar efter ytterligare

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbotten har nu passerat 100 000 hushåll som har bredband. Det motsvarar 78 procent av hushållen. Men än är det långt till målet för 2020 – 95 procent – och länet fortsätter att vara sämst i landet på bredband i glesbygd. Det visar Post- och telestyrelsens kartläggning. Nu försöker Region Norrbotten skynda på utvecklingen.

Bredband
Fiberbredband är nästa stora mål. Foto: Benjamin Haas.

Sifforna finns i PTS rapport Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 och avser bredband om minst 100 Mbit/s. Blickar man vidare mot bredbandsmålet för 2025, då 98 procent ska ha möjlighet att ansluta sig till fiber, så ligger Norrbotten idag på 86 procent.

Tillgång till snabbt och stabilt bredband är nödvändigt för att hela Norrbotten ska vara en attraktiv plats att bo på. Det behövs till exempel för att kunna arbeta hemifrån, göra digitala återbesök hos doktorn och driva småföretag.

”Oroväckande”

– Det är oroväckande att glesbygden halkar efter ytterligare i fiberutbyggnaden. Norrbotten hade vid förra årets mätning sämst tillgång till fiber utanför tätort av samtliga län, och under 2019 har länet dessutom haft den lägsta utbyggnadstakten i förhållande till de län som låg närmast före. Fortfarande saknar över 10 000 hushåll utanför tätort möjlighet att ansluta sig till fiber, och det är i också i dessa områden som bredband kan göra mest nytta, säger Jonas Tiger som arbetar på Region Norrbotten som regional bredbandskoordinator.

För att skynda på utvecklingen har Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten gett IT Norrbotten AB ett uppdrag att arbeta för ökad anslutningsgrad, bland annat genom en informationskampanj. Men Region Norrbottens arbete för bredband handlar mycket om att påverka på nationell nivå, bland annat mot Post- och telestyrelsen.

”Behövs mer pengar”

Enligt PTS behövs stöd på en miljard kronor bara för att Norrbotten ska nå 98 procents täckningsgrad. Men de medel som avdelats är inte alls på den nivån.

– Det behövs med pengar till detta. Vi anser att de 650 miljoner kronor som regeringen avsatt för hela Sveriges bredbandsutbyggnad 2020-2022 inte alls täcker behoven. Och vi vet ännu inte hur stor del av den kakan Norrbotten kommer att få, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.
– Bara Pajala kommun behöver 350 miljoner kronor för att nå målet.

Utöver påverkansarbetet på nationell nivå är samarbete med andra aktörer i länet viktigt.
– Vi samverkar med Länsstyrelsen, kommuner och operatörer, inte minst för att kunna nyttja de bidragsmedel i Landsbygdsprogrammet som redan finns på bästa sätt, säger Jonas Tiger.

Kalix ökar mest

Bland Norrbottens kommuner har Luleå kommit längst med 84 procent anslutna hushåll medan Överkalix har lägst andel med 52 procent. Kalix hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med 6 procentenheter. Om även hushåll som finns i absoluta närheten av ett fibernät räknas in har även här Luleå högst andel med 93 procent följt av Piteå med strax under med 92 procent. Lägst andel har Pajala med 68 procent.

– I tätort är fibertillgången nu ganska god, och även om vi bara når 2020-målet på 95 procent i ett fåtal orter så är utbyggnadstakten ännu rätt hög, säger Jonas Tiger.

Norrbottningarna kan dock glädja sig åt något bättre mobiltäckning.
– Den fortsätter att bli bättre och även haft en bra ökningstakt under 2019, både för tal och för data. En utveckling vi hoppas fortsätter, säger Jonas Tiger och tillägger att mobiltäckning och bredband är en mycket viktig samhällsfråga som har stor betydelse för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Om Post- och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2019.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i som kartor på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi
Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Läs mer om bredbandsstrategin

Kontaktperson

Namn: Jonas Tiger
Titel: Regional bredbandskoordinator
Telefonnummer: 070-574 16 55

Namn: Anna Lindberg
Titel: Regional utvecklingsdirektör
Telefonnummer: 070-368 81 41

6 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering