Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lansering av OECD:s gruv- och mineralrapport

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Onsdag den 27 januari publicerade organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie som genomförts för gruvor och mineraler i Västerbotten och Norrbotten. Representanter från näringslivet, akademin, Sametinget och EU-kommissionen deltog tillsammans med regionråden Nils-Olov Lindsfors och Rickard Carstedt i det webbinarium som OECD anordnat tillsammans med Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Vy över LKAB Kiruna
Bild: Vy över LKAB i Kiruna. Foto: Lars Thulin/Scandinav.

Region Norrbotten har deltagit i OECD:s projekt Mining Regions and Cities. Projektet har resulterat i en rapport som identifierar gruvindustrins betydelse för dels den regionala och dels den svenska ekonomin.

OECD konstaterar att Sverige ligger i framkant inom hållbar gruvbrytning och anser att vi bör ta en ledande roll i Europeiska Unionens gruvnätverk och Arktissamarbete för att positionera Sverige inom hållbar gruvbrytning.

Övre Norrland är en av de viktigaste gruvregionerna i Europa och har stor potential att bli världsledande på miljövänlig gruvdrift. Norrbotten och Västerbotten har utöver själva råvaran, möjlighet att bli världsledande inom hållbar gruvdrift tack vare sina unika konkurrensfördelar. Stabil och grön energiförsörjning, högkvalitativ bredbandsanslutning, högutbildad arbetskraft samt en grupp av starka gruvföretag i nära samarbete med universiteten inom en rad olika forskningsområden, bland annat för minskade koldioxidutsläpp.

Studien visar på de utmaningar och möjligheter Norrbotten och Västerbotten behöver fokusera på för att bygga vidare och skapa hållbar tillväxt inom gruvnäringen.

Några av OECD:s rekommendationer är att Sverige bör uppdatera den nationella mineralstrategin för att integrera lokala strategier för gruvdrift och att Region Norrbotten och Region Västerbotten bör ta fram en gemensam vision för att klargöra gruvdriftens roll så att den överensstämmer med nationella och regionala strategier. På regional nivå rekommenderar OECD att bygga vidare på lokala framgångsfaktorer exempelvis att involvera leverantörer i gruvföretagens innovationsprocess och bättre utbildningsprogram genom ett nära samarbete mellan gruvföretag och universitet.

OECD:s rapport är ett viktigt underlag för arbetet med Region Norrbottens påverkansfrågor och kan användas som ett kunskapsunderlag i många och i olika sammanhang.

Rapporten finns tillgänglig i OECD:s e-bibliotek från den 27 januari 2021.
Länk till rapporten: Mining Regions and Cities Case of Västerbotten and Norrbotten, Sweden

Kontaktperson

Åsa Johansson
Strateg, avdelningen för regional utveckling
Telefon: 0920-28 47 63

11 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering