Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Let's talk: ”Var ska elen komma ifrån?”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Elbrist, effektbrist, kapacitetsbrist – i höst har varningsklockorna ringt flera gånger kring elen vi är van att ta för givet. Region Norrbotten släppte en rapport som visade att det mesta av länets produktionsöverskott kommer att vara ett minne blott runt 2030. I Let’s talk webbinarium samlades i dag flera kunniga personer med skilda perspektiv på elförsörjningsfrågan.

Norrbotten är ett län där stora investeringar och etableringar finns runt hörnet – och de har en betydelse som går bortom länets intressen, berättar Linda Nilsson, vd på Norrbottens handelskammare.

300 miljarder

Vi på Norrbottens Handelskammare har gjort en sammanställning över pågående och kommande investeringar fram till 2035. Där är vi uppe i storleksordningen trehundra miljarder, plus Västerbotten på 170 miljarder. Många av de här investeringarna är direkt kopplade till hållbarhetsfrågor, fossilfrihet och FN:s klimatmål och då är elen oerhört viktig. Elinfrastrukturen tar vi bara för given och den är helt central i den här omställningen.

Hon ger några exempel på investeringarna hon syftar på.

Om man tittar framåt på våra investeringar i länet, Hybrit är en, biltestnäringen, rymden så är det jättestora investeringar som görs här. Stålen, malmen, skogen och vår gröna energi kommer att vara helt central i omställningen.

Simon Strandberg på STIMO, som gjort rapporten för Region Norrbottens räkning, delar den bilden.

Något som var talande var att etableringarna häruppe ofta är i linje med den gröna omställningen för Sverige, säger han. 

Lets talk elförsörjning webbinarium
I Let's talk-samtalet deltog Sven Jonsson, Region Norrbotten, Monica Lejon, Region Norrbotten, Simon Strandberg, STIMO, Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammare och Joakim Ceije, Infrastrukturdepartementet.

”Enorm klimatnytta”

Joakim Ceije jobbar på staben hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Han ser en liten svängning inom politiken mot mer statligt ansvar i elförsörjningsfrågor, jämfört med nu då elmarknaden får verka ganska fritt. Framöver kanske staten får gripa in mer i planering, lokalisering, var man ska bygga elproduktion och styra så att vi gör rätt saker med den el som finns.

Vi får något som HYBRIT, 14 TWH, det är extremt stort mycket men enorm klimatnytta kontra en annan verksamhet.

”Annan verksamhet” kan enligt Ceije vara stora serverhallar som förbrukar mycket el men varken bidrar med särskilt mycket skatteintäkter eller arbetstillfällen.

Rapportens slutsats om att Norrbotten, eller elområde SE1 närmare bestämt, inte kommer att kunna leverera lika mycket el söderut har ifrågasatts av exempelvis Svenska kraftnät. Men Simon Strandberg pekar på att det förvisso är svårt att göra prognoser men att rapporten har ett långsiktigt perspektiv.

”Ingen outtömlig energireserv”

- Underlaget bygger på energibolagens analyser så jag tycker att vi kan hålla det ganska högt. Sen kommer vi fortsatt att ha ett effektöverskott häruppe fram till 2028-2030. Det vi signalerar är ”men nästa steg då?”, säger han och syftar bland annat på extremt effektkrävande HYBRIT som är i full produktion först på 2030-talet. Redan demonstrationsanläggningen kommer att behöva en effekt som motsvarar hela Uppsalas behov.

- Den här bilden av norra Sverige som en outtömlig energireserv för resten av Sverige den kommer att förändras men det kommer finnas kapacitet för export till södra Sverige – i alla fall till 2030.

Om Norrbottens överskott inte räcker till – ska då södra Sverige ta mer ansvar för sin egen elförsörjning? Joakim Ceije tror att det kan bli så.

Det som händer är att vi får se nya mönster. Vi kanske får mer produktion i södra Sverige, havsbaserad vindkraft, det kanske finns en vilja från politiken att styra produktionen dit i större utsträckning. 

”Var ska elen komma ifrån?”

Han ser det som den ökade efterfrågan på el som en stor utmaning för Sverige.
– Vi ser scenarier där vi ska ha 100 TWH mer el. Vi producerar nu 150 TWH. Var ska elen komma ifrån? Vi vet att många inte är så positiva till vindkraft. Det är jättesvårt och jättedyrt att bygga kärnkraft. Vi bygger inte ut älvarna. Var ska den komma ifrån?

Alla deltagarna i samtalet lyfte fram vikten av mer dialog, samverkan, planering och styrning. Stat, regioner och kommuner behöver få mer att säga till om. Kapacitetsbristen försätter många kommuner i en frustrerande situation och hotar investeringar och etableringar. Även här i Norrbotten, med sin stora elproduktion, finns det begränsningar i elnätet som gör att det blir problem att leverera önskad effekt.

Moment 22

För att få hit etableringarna måste man ha en färdig paketering. Där är elinfrastrukturen nummer 1. Har du inte det på plats är det jättesvårt. Vi måste jobba tillsammans, vi är duktiga på det i Norrbotten. Långa avstånd men nära mellan människor, säger Linda Nilsson på Norrbottens handelskammare.

Vissa kommuner är fast i ett moment 22.

–De upplever att för att kunna locka etableringar måste de visa att de har elförsörjningen på plats, men det måste finnas en tydlig beställare för att elnätet ska kunna komma på plats, säger Simon Strandberg.

Joakim Ceije anser att det är helt uppenbart att regionerna måste få större ansvar. Samverkan och planering är avgörande för att förhindra plötslig kapacitetsbrist. Här blir dialogen med energibolag och kommuner viktig. I dag är det begränsat med inblick i energibolagens planer. Simon Strandberg håller med.

Energibolagen har ett ansvar att faktiskt publicera sina planer och bekänna färg i de här frågorna. Det finns mycket frustration från kommunalt håll över dialogen med energibolagen, man får inte de svar man vill ha, säger han.

För Region Norrbotten går arbetet med elförsörjningsfrågan nu vidare. Nästa steg är att titta närmare på kommunernas förutsättningar och på hur kommuner och regionerna ska kunna ta en mer aktiv roll. För det krävs dock vissa ändringar av lagen. Joakim Ceije försäkrar att frågan är högt prioriterad.

- Det här är en topp-tre-fråga inom regeringen, för den är så pass viktig, säger han i Let’s talk.

Let's talk podcast, avsnitt 1: Hur tar vi vara på kompetens och skapar snabbare vägar till jobb?

Let's talk podcast, avsnitt 2: Biltestnäringen – hemligheter som omsätter 1 miljard

8 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering