Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lyfte fram arktisk forskning och innovationskraft

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Viktiga aktörer från Norrbotten deltog 22-24 januari i den internationella högnivåkonferensen Arctic Frontiers i Tromsö. Syftet var att lyfta fram det viktiga universitetssamarbetet ”The Arctic Five” men också att i möten med näringsminister Mikael Damberg diskutera möjligheterna för gruv- och rymdnäringen i Norrbotten.


Bild: Paneldebatt för hållbar gruvnäring i norr. Fr v Niklas Nordström, vice ordförande Norrbottens Kommuner; Jan Moström, VD för LKAB; Åsa Larsson Blind, Samerådet; Mikael Damberg, närings- och innovationsminister; Roland Larsson, dekan vid LTU.

Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har tillsammans med Luleå tekniska universitet engagerat sig i konferensen Arctic Frontiers. Två viktiga möten skedde med näringsminister Mikael Damberg, som också var en av konferensens huvudtalare. I seminariet ”Framtidens hållbara gruv- och mineralnäring”, som Norrbotten arrangerade, deltog näringsministern som talare och paneldeltagare, och lyfte speciellt fram den innovationskraft som finns i Norrbotten. Näringsministern fick också en presentation av utvecklingen inom rymdnäringen i Norrbotten. Vid det mötet deltog bland annat representanter från LTU, SSC Esrange och Kiruna kommun.

- Det var mycket bra att direkt från ministern få höra hur positivt regeringen ser på utvecklingen av rymdverksamheten och att man liksom vi ser stor potential i små satelliter och rymddata. Och fantastiskt att se den stora regionala uppslutningen som finns kring rymdindustrin, sade Jonas Ekman, professor vid LTU.

På onsdagen presenterades det nya universitetssamarbetet ”The Arctic Five” vid ett seminarium. ”The Arctic Five” knyter samman Luleå tekniska universitet med Universitetet i Tromsö, Uleåborgs universitet, Umeå universitet och Lapplands universitet i Rovaniemi. LTU tror mycket på samarbetet.

– Med de fem lärosätena i norr så kan vi med rätta kalla oss för en kunskapsregion. I ett geografiskt territorium med totalt 1,4 miljoner invånare samlar vi sammantaget ca 90 000 studenter, över 4 000 doktorander och mer än 5 000 forskare, vilket är helt i nivå med Stockholmsregionen, säger Roland Larsson, dekan vid Luleå tekniska universitet.

Under seminariet diskuterades hinder och möjligheter för samarbetet och vilka som blir de viktigaste stegen vidare. På den listan fanns: En gemensam vision om vart samarbetet ska leda, ekonomiska resurser och stöd från politiker och övriga intressenter.

- Vi kan ta ledningen här och tillsammans kan vi vara en kraft för att utveckla regionen, sade Kenneth Ruud, vicerektor vid Tromsö universitet.

Länets politiker har i Norrbottens politiska plattform för Arktis tillsammans pekat ut fyra områden som särskilt viktiga för en hållbar utveckling av Norrbotten som en del av Arktis: Global konkurrenskraft, nya handelsvägar, hållbar samhällsplanering och forskning/innovation. Det är mot denna bakgrund som satsningen på Arctic Frontiers sker. Konferensen i Tromsö samlar regeringschefer, akademi, näringsliv och andra viktiga intressenter som vill diskutera utmaningar och möjligheter i Arktis. År 2017 hade konferensen drygt 3 500 deltagare från 35 arktiska och icke-arktiska stater och bevakades av 120 journalister.

Kontakt

Jenny Hakeberg
jenny.hakeberg@norrbotten.se
Tel: 070-590 41 02

13 februari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering