Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

”Ni är där Europa vill vara”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norra Sverige åtnjuter intresse och respekt inom EU. Det var tydligt på årets stora forum för Europaforum Norra Sverige, som samlar politiken i hela norra Sverige för direkt påverkan gentemot EU. - Ni är där Europa vill vara, sade en av talarna, Pat Cox, som deltog på länk från Dublin.

Det årliga forumet var i år digitalt och sänt från Östersund, och omfattade en lång rad ämnen och diskussioner. Temat i år var EU:s gröna giv - Europaforum Norra Sverige på god väg.

På infrastrukturområdet har EFNS påverkansarbete gett resultat då exempelvis Botniska korridoren inkluderas i en av EU:s stomnätskorridorer, Scan-Med kallad.

- Saker rör sig i vår riktning, sade Britta Flinkfeldt, rapportör för Norrbottens kommuner, i en dragning. Hon beskrev hur EU bit för bit bygger bort flaskhalsar vid gränser och skapar ett sammanhängande transportnätverk, TEN-T.

Britta Flinkfeldt EFNS
Britta Flinkfeldt, liksom alla deltagare i årets forum, medverkade på distans.

-Från vår sida har det varit extremt viktigt att Scan-Med-korridoren inte slutar i Mellansverige. Mycket arbete har gjorts i Bryssel, sade hon.
-Vi ser goda tider framför oss. Infrastruktur är ryggraden i all utveckling.

Nästa steg är att påverka planerna lite till. Några stora städer, Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund, behöver läggas in som viktiga knutpunkter. Det gäller även hamnarna i Piteå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Härnösand, som trots att de är viktiga för industrin och tillväxten inte ingår i TEN-T.

EU:s periferi

Det sistnämnda blev ett medskick till nästa talare, Pat Cox. Han är samordnare för EU:s TEN-T stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (Scan-Med). Han var med från Dublin och påpekade att om norra Sverige hör till EU:s nordliga periferi, hör hans Irland till den västliga periferin.

- Periferi må vara ett geografiskt faktum, men det får aldrig vara ett sinnestillstånd, sade han och betonade hur viktigt det är att koppla in EU:s utkanter i den centrala infrastrukturen.

Pat Cox EU samordnare infrastruktur Scan-Med TEN-T
Pat Cox var imponerad av det påverkansarbete som gjorts av länen i Norra Sverige.

- Förut upphörde nationernas infrastruktur vid gränsen. Nu ser vi gränserna som nycklar för att skapa bättre förbindelser till varandra, sade han skickade med att järnvägsövergången mellan Haparanda och Torneå behöver bli mer sömlös. Det är fråga han diskuterar med ländernas transportministrar.

Som samordnare har han ingen beslutsfattande roll. Genom dialog, möten och samarbeten är han med och lägger en grund för demokratiska beslut.

- Vi tittar ofta norrut för inspiration. Ni i Skandinavien är där Europa vill vara.

”Fantastisk region”

Pat Cox har träffat flera representanter för EFNS i Bryssel och även besökt de nordliga länen.

- Ni är en fantastisk region. Jag har med glädje stöttat er i att inkludera den bottniska korridoren och vill gratulera er till det framgångsrika arbetet med den saken.

Cox lyfte fram att även om inget enskilt nordiskt land är med i G7 eller ens G20, så skulle ländernas ekonomier tillsammans vara den elfte starkaste ekonomin i världen.

- Ni har mycket att erbjuda resten av EU. Ni jobbar tillsammans för att komma fram till gemensamma prioriteringar och strategier, säger han och betonar att EFNS utförliga och trovärdiga underlag var avgörande för beslutet om att inkludera Bottniska korridoren i Scan-Med.

Framtidssäkrad infrastruktur

- Den här förlängningen av Scan-Med kommer att öka järnvägstransporternas attraktivitet. Och det är verkligen ett av de stora målen för framtiden. Infrastrukturen måste framtidssäkras med tanke på fossilfrihet, digitalisering, den nya gröna given.

Han fortsatte med att lyfta fram industrins gröna omställning, med fossilfri stålproduktion och Northvolts batterifabrik som allt mer internationellt kända satsningar.

En annan programpunkt handlade om ett par rapporter om det som kallas Northern Sparsely Populated Areas (NSPA, nordliga glesbefolkade områden).

”Hög levnadsstandard”

José Enrique Garcilazo, chef för enheten för regional- och landsbygdsutveckling vid OECD som står bakom den ena studien, lyfte fram att rapporten slår hål på fördomar om områdena.

- Områdena kan vara glesbefolkade och förhållandena besvärliga, ändå ser vi exempel på hög produktivitet, hög livskvalitet, hög levnadsstandard. I dessa områden kan besöksnäring, lantbruk, gruvindustri och skogsnäring frodas.

José Enrique Garcilazo OECD
OECD-rapporten som José Enrique Garcilazo arbetat med har gett EFNS kraft bakom orden i Bryssel.

Han ser det som avgörande att forma bra strategier för ”megatrenderna” som förändrar samhällena nu. Åldrande befolkningar, digitalisering, globalisering, klimatfrågan.

- Det krävs helhetssyn och skräddarsydda lösningar för det, menade han.

Covid-19 har snabbat på digitaliseringsprocessen och snabba och säkra internetuppkopplingar blir nödvändiga om glesbefolkade områden ska hänga med utvecklingen. Ändrade pendlingsmönster och distansarbete kan bli en möjlighet för NSPA-områdena, med rätt strategi.

4 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering