Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norra Sverige, Finland och Norge nu med på kartan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I EU-kommissionens förslag om ny CEF föreslås stomnätskorridoren ScanMed förlängas från dagens slutpunkt i Örebro och Stockholm, till Luleå och Narvik i Norge.

Scanmed
Bild: Norrbotten och Västerbotten i samtal med korridorsamordnaren den 3 juni 2015 i Köpenhamn.

Kommissionen väljer att gå på svenska, finska och norska regeringarnas förslag och föreslår förlängning av stomnätskorridor Scandinavian-Mediterranian (ScandMed) norrut längs Norrlandskusten till finska Uleåborg och vidare till Narvik samt förlänga korridoren North Sea-Baltic till Luleå längs den finska delen av Botniska korridoren.

Det är mycket positivt att EU-kommissionen väljer att gå på svenska, finska och norska regeringarnas förslag. Det betyder att ScanMed-korridoren kommer att ansluta till stomnätshamnarna i Luleå och till Narvik i Norge.

Förlängning av ScanMed skapar betydelsefulla möjligheter att utveckla transportsystemet för norra Sverige och är linje med det arbete som Region Norrbotten drivit i flera år inom samarbetet Botniska korridoren, tillsammans med regioner och länsstyrelser längs Norrlandskusten. Maria Stenberg, regionråd i Norrbotten, har tillsammans med Sven-Erik Österberg, tidigare landshövding i Norrbotten, samt andra företrädare för politiken och industrin medverkat från starten i att driva detta arbete. I det allra första mötet med europeiska koordinatorn Pat Cox år 2015 påbörjades de diskussioner om utveckling av transportsystemet och korridorförlängning som nu blivit verklighet.

Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet och sedan förhandlas med medlemsstaterna. Slutgiltigt beslut väntas tidigast våren 2019 och förordningen föreslås börja gälla den 1 januari 2021. Fram till dess ska de delar som ska inkluderas i korridorerna in i arbetsplanerna och norra Sveriges, Norges och Finlands regioner ta plats i korridorforum m.m.

Mer information

Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF omfattar tre delar; de transeuropeiska näten för transport, energi samt digitalisering. CEF-förordningen är finansieringsmekanismen för genomförande av TEN-T nätet och kommissionens förslag till ny förordning innebär bland annat ett ökat fokus på de nio geografiska stomnätskorridorerna. För genomförande kan stöd från CEF sökas. Medfinansiering från EU ska generellt vara 30 procent av kostnaderna, men kan i vissa fall uppgå till 50 procent, exempelvis för gränsöverskridande åtgärder.Medfinansiering från EU ska generellt vara 30 procent av kostnaderna, men kan i vissa fall uppgå till 50 procent, exempelvis för gränsöverskridande åtgärder.

Ta del av hela förslaget:
EU Budget: Commission proposes increased funding to invest in connecting Europeans with high-performance infrastructure

Kontakt

Ulrika Nilsson
Titel: Infrastrukturstrateg
E-post: ulrika.b.nilsson@norrbotten.se
Mobil: 070-549 05 51

13 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering