Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbotten får välbehövliga utbildningar inom yrkeshögskolan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbotten har fått tolv utbildningar beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan som i årets ansökningsomgång beviljat rekordmånga platser – en storsatsning som gynnar Norrbotten.

Vuxenundervisning
Foto: iStock

För Norrbottens del handlar det om utbildningar inom olika områden som kommer att ha stor betydelse för Norrbottens fortsatta utveckling och tillväxt. De olika utbildningsområdena är teknik och tillverkning, kulturella och kreativa näringar, ekonomi och redovisning, samhällsbyggnad och byggteknik samt hälso- och sjukvård.

Besluten är en del i den historiska expansion Yrkeshögskolan (YH) genomgår som innebär att de beviljar fler platser än någonsin. Antalet årsplatser ökar med 45 procent till 2022. Sett till antal studerande förväntas yrkeshögskolan växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Norrbottens möjligheter till kompetensförsörjning

Inom projektet Yh Nord jobbar Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med länens YH-anordnare för att stärka yrkeshögskolan som utbildningsform och kompetensförsörjningsmetod i regionen. Arbetet har nu fått en extra skjuts i och med de nya beviljade utbildningarna. En viktig målgrupp för projektet är regionens alla arbetsgivare inom branscher med stora rekryteringsproblem. För dem kan yrkeshögskolan med dess flexibilitet och starka koppling till arbetsmarknadens behov vara en viktig nyckel för att lösa kompetensförsörjningsproblematiken.

Fler utbildningar beviljas

I årets ansökningsomgång har myndigheten tagit emot 1 208 ansökningar från utbildningsanordnare som vill starta en YH-utbildning och av dessa har 525 utbildningar beviljats. Det är den högsta beviljandegraden någonsin både för norra Sverige och för riket. Norrbotten och Västerbotten har vardera en beviljandegrad på ca 60 procent i årets ansökningsomgång medan riket har 43 procent.

Väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet

Myndigheten strävar efter en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet och samtliga 21 län får fler utbildningsplatser i den här ansökningsomgången till skillnad från de senaste åren då andelen utbildningar endast ökat i storstadregionerna. En utgångspunkt i denna ansökningsomgång är att koncentrationen till storstadsregionerna inte bör öka jämfört med dagens nivåer. Om man ser på det totala utbudet av yrkeshögskoleutbildningar som myndigheten beslutat om under de kommande åren så minskar andelen platser till storstadsregionerna något i och med de nya besluten.

Kontaktperson

Kristin Bergwall
kristin.bergwall@norrbotten.se
Tel: 0920-711 75

29 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering