Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbotten missar bredbandsmålet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I Norrbotten har nu över 80 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband. En liten ökning jämfört med 2019 - men långt ifrån målet som var 95 procent. -Det behövs mer statliga pengar till detta, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.

Coronapandemin har tydligt visat på behovet att kunna arbeta hemifrån, ha distansundervisning, digital kontakt med vården eller bara umgås med nära och kära på distans. För det krävs bredband. Tillgång till snabbt och stabilt bredband är i själva verket nödvändigt för att hela Norrbotten ska vara en attraktiv plats att bo på och verka från. Men fortfarande är det långt ifrån en självklarhet för många i vårt län.

Post- och telestyrelsens årliga kartläggning visar på stora skillnader inom länet, samtidigt som ingen enskild kommun når upp till målet. I kartläggningen undersöks tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s. Luleå ligger bäst till med 88 procents tillgång, och Överkalix sämst till med bara 55 procent.

Fiber till alla är nästa mål

Målet för 2020 nåddes alltså inte – och nu vänds blickarna mot nästa mål: fiber. 2025 är det tänkt att 98 procent av hushållen ska ha möjlighet att ansluta sig till fiber, och alla ska ha tillgång till grundläggande bredband om åtminstone 30 Mbit/s. Men om ingenting drastiskt händer med anslutningstakten kommer inte heller detta mål att nås. Norrbotten är fortsatt sämst i landet vad gäller fibertillgång i glesbygd, och avståndet till övriga regioner bara ökar.

Fiberdragning
Fiberutbyggnaden går framåt, men i långsam takt.

– Snabbt bredband behövs för att locka hit nya norrbottningar, utveckla företag i glesbygd, utnyttja distansöverbryggande teknik och säkra en levande landsbygd för kommande generationer. Det är nödvändigt att vi hittar lösningar för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

Det nya statliga stödet för bredbandsutbyggnad 2021 är på 1,6 miljarder - för hela landet. Enligt PTS hade enbart Norrbotten behövt en miljard kronor i stöd för att nå målet för 2025.

– Det behövs mer statliga pengar till detta. Tyvärr löser inte marknadskrafterna utbyggnaden i glesbygd och många kommuner saknar också medel. Regeringen har visserligen beslutat att lägga mer pengar på detta sedan i fjol, men de 2,6 miljarder kronor som nu avsatts för hela Sveriges bredbandsutbyggnad 2020-2022 kommer inte alls att räcka, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.

I själva verket har Post- och telestyrelsen beräknat att det behövs hela 20 miljarder kronor för att nå målet. Det framgår i Region Norrbottens podcast Let's talk, som i avsnitt 8 fördjupar sig i bredbandsfrågan.

Samarbete med kommunerna

Det nya bredbandsstödet är utformat så att det räcker med att kunna erbjuda fiberanslutning för att få del av stödet – det hänger inte på att hushåll faktiskt väljer att ansluta sig. Regionen arbetar just nu intensivt tillsammans med kommunerna i länet för att skapa förutsättningar att kunna nyttja stödet.

– Det krävs samordning med kommunerna och nätbyggare, men inte minst tillgång till stödmedel. Mycket av arbetet vi gör handlar om att påverka PTS, regering och riksdag att avsätta medel - men även att sätta vettiga villkor så att medlen hamnar där de gör mest nytta, säger Jonas Tiger som arbetar på Region Norrbotten som regional bredbandskoordinator.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport om tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Det innebär telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen samlades in i oktober 2020.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se. Underlaget finns också tillgängligt på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin (extern länk)

30 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering