Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbottens civilsamhälle består av drygt 6000 organisationer

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Allt oftare hör vi att civilsamhället tillskrivs en viktig roll i samhällsutvecklingen. Samtidigt finns en klar bild av sektorns omfattning och hur samverkan kan ske på bästa sätt.

Logotyp SEÖN

Social ekonomi övre Norrland (SEÖN)

Social ekonomi övre Norrland (SEÖN) har på uppdrag av Region Norrbotten gjort en kartläggning av Norrbottens civilsamhälle. Det är en överblick av de ideella föreningar, ekonomiska föreningar, allmännyttiga stiftelser, registrerade trossamfund och andra organisationer som omfattas i det som brukar kallas för idéburen sektor, ideell sektor, folkrörelser eller social ekonomi.

Rapporten ska kunna användas som kunskapsunderlag för utvecklings- och samverkansprocesser både inom civilsamhället och mellan civilsamhället och andra samhällssektorer. Kartläggningen omfattar statistik, intervjuer, dialoger och tidigare kunskaper om civilsamhället i Sverige och internationellt. Resultaten visar att Norrbottens civilsamhälle omfattar drygt 6 000 organisationer med drygt 15 000 anställda och intäkter på nästan 7 miljarder kronor.

Samverkan är nyckeln

Samverkan är en nyckel för att vi ska hantera de samhällutmaningar vi står inför, utifrån ett lokalt, regionalt, nationellt eller ett internationellt perspektiv. Oavsett om vi verkar i det offentliga, i näringslivet eller i civilsamhället. En förutsättning för långsiktig, jämbördig och hållbar samverkan är kunskap. Vi har gemensamt kunnat konstatera att det funnits brister i kunskapen om den idéburna sektorns utbredning, logiker och förutsättningar i Norrbotten. Det har inte heller funnits en helhetsbild av omfattningen av den idéburna sektorn i länet och den roll sektorn spelar. Exempelvis som röstbärare, innovationsutvecklare, demokratiskola, välfärdsleverantör, attraktivitetsbyggare, kulturskapare, socialt skyddsnät eller entreprenörsfrämjare.

Kontakt

Anna Lindberg
anna.lindberg@norrbotten.se
0920-28 41 81

12 december 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering