Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

North Sweden - lobbykontoret som drog hem miljardsatsning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbotten och Västerbotten är befolkningsmässigt små regioner i EU:s utkant. Men i fjol lyckades regionernas gemensamma lobbykontor i Bryssel vinna EU-kommissionens öra, och ett stort steg togs mot en infrastruktursatsning värd miljarder.

Norrtåg och Mikael Janson, North Sweden European Office.

- Det här blir ett av EU:s mest prioriterade projekt, säger Mikael Janson, direktör för lobbykontoret North Sweden European Office.

Budskapet till EU har varit att det europeiska transportnätet saknar en viktig länk. Norra Sverige, med sin viktiga råvaruindustri, behöver knytas ihop med övriga EU på tillförlitliga transportvägar. Ett budskap som alltså vann gehör hos EU-kommissionen, trots att det "från början egentligen var omöjligt enligt de kriterier som ställts upp" som Janson skriver i lobbykontorets verksamhetsberättelse.

Transportnät förlängs

EU-kommissionen föreslog i fjol att stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet ska förlängas, från Stockholm längs Norrlandskusten upp till Haparanda-Torneå och Narvik.

Det innebär att Norrbotniabanan Umeå-Luleå nu kan byggas med finanisering av CEF, som är EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Satsningen omfattar även muddring och andra investeringar i Luleå hamn, samt åtgärder på Malmbanan och Haparandabanan.

Men det finns ett krav: den svenska regeringen måste ta med Norrbotniabanan i den nationella transportplanen och visa att den svenska staten själv prioriterar satsningen.
– Det gjorde regeringen i planen som presenterades 2018, berättar Mona Mansour, ansvarig för transport- och infrastrukturfrågor på North Sweden.
– Fastän den inte är tillräckligt heltäckande för att säkerställa fullbordande senast år 2030, visar den att Sverige steppar upp sina ambitioner för Norrbotten.

Grundbult för satsning

Förslaget lades efter flera års arbete av lobbykontoret. Bidraget från EU blir i miljardklassen.
– Det handlar om en tredjedel av kostnaden i finansiering från EU. Det är i sin tur en grundbult för att vilja satsa på nationell nivå, säger Mikael Janson, direktör för North Sweden.
– Utan vårt engagemang på North Sweden, i nära samspel med aktörerna på hemmaplan, hade inte investeringarna varit prioriterade.

Mona Mansour, North Sweden European Office.
Mona Mansour jobbar med transport- och infrastrukturfrågor på North Sweden.

I lobbykontorets verksamhetsberättelse för 2018 framgår det intensiva arbete som gett resultat. Det handlar om dialog med nyckelpersoner inom EU, att ta fram underlag, delta i konferenser, bygga allianser, hålla i besök på hemmaplan i Norrbotten och även förmå Sveriges regering och riksdag att dra sitt strå till stacken.

– Det handlar om ett långsiktigt strategiskt arbete med goda argument, underlag och nära dialog med viktiga aktörer i EU och på hemmaplan, säger Mona Mansour.

Flaskhalsar undviks

Stomnätskorridorerna är tio viktiga transportstråk för att bättre sammanlänka Europa. De ska säkra effektiva, sömlösa och hållbara transporter. Flaskhalsar ska undvikas genom samordning längs korridoren.

Genom North Swedens arbete har nyckelpersoner inom EU insett att en utbyggd järnväg säkrar tillgången på råvaror och produkter från norra Sverige – råvaror som behövs i hela Europa.

– Det kommer givetvis att ha en stor betydelse för hela norra Sveriges och inte minst näringslivets möjligheter till utveckling inom regionen och gentemot omvärlden, säger Janson.

- Nu är det viktigt att följa upp med satsningar i andra delar för att knyta ihop hela transportsystemet i norr. Det gäller därför för norra Sverige att fortsätta det idoga arbetet.

Regionrådet Nils-Olov Lindfors lyfter fram vikten av att gå via EU för att få stöd på den nationella nivån.

– Det arbete som görs inom ramen för North Sweden är ovärderligt för Norrbottens utveckling.  Det här är ett bra exempel på där vi har fått draghjälp av EU i vårt arbete med att få regeringen att prioritera en för Norrbotten mycket viktig fråga, säger han.

20 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering