Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Projektkunskap - en väg mot hållbar tillväxt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under våren har Region Norrbotten tillsammans med European Minds genomfört utbildningsinsatsen: ”Kompetensutveckling i att driva utvecklingsprojekt” vid fyra tillfällen - i Kiruna, Luleå, Arvidsjaur och Haparanda.

Projektutbildning
Deltagare vid projektutbildningen som leddes av European Minds.

Totalt har ca 80 deltagare från olika organisationer och utvecklingsaktörer i Norrbotten fått en grundläggande utbildning och processtöd i projektkunskap och med det fått möjligheten att förverkliga intentionen i den regionala utvecklingsstrategin för länets hållbara tillväxt. Att arbeta med t ex EU-projekt är ofta den bästa, och ibland den enda, möjligheten att finansiera utveckling, nytänkande och förändring lokalt eller regionalt.

”Väl genomförd utbildning”

Utbildningen har varit en introduktion i projektets alla delar och bestått av praktiska exempel med start i den egna verksamheten. Utgångspunkten har varit dialog, delaktighet och kontinuerlig reflektion. Innehållet har bl a varit hur man skriver en bra projektansökan, vilka fallgropar man ska undvika, förväntningar på projektägaren och möjligheterna med ett externt finansierat projekt.

Några kommentarer från deltagarna:

  • ”Projektutbildningen översteg mina förväntningar. Det var en mycket väl genomförd utbildning”
  • ”Bra att få information om hur man kan tänka kring EU-projektansökningar och vad som kan ingå i en sådan. Det gav argument om framför allt behovet av resurser för det administrativa arbetet med ett projekt samt behovet av utomstående utvärderare.”
  • ”Det är enklare idag än förr att söka och genomföra projekt”
Fördjupad projektkunskap

Utvärderingen efter utbildningarna visade på önskad fördjupning inom olika kompetensområden och därför kommer två utbildningstillfällen att erbjudas i projektplanering med hjälp av LFA (The Logical Framework Approach). Det är en metod som genom dess olika steg ger en färdig strukturerad plan med tydliga mätbara mål, åtgärder med tydlig ansvarsfördelning. Metoden underlättar planering, uppföljning och styrningen av projekt och verksamhet mot väl förankrade och hållbara resultat. Målet är att bidra till fler relevanta, genomförbara och hållbara projekt, som ett sätt att utveckla verksamheter i länet.

Obs! Anmälan snarast till LFA-utbildningen. Läs mer på:
http://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Kalender/Utbildning-i-projektplanering/

16 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering