Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region 2050 med sikte på framtiden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vi vet att framtiden är oviss och kommer att vara annorlunda mot idag men vi vet inte hur den kommer att påverka oss - nationellt och regionalt.

Region 2050 Framsyn Reglab
Region 2050. Foto: Jesper Fermgård

Reglabs medlemmar och partners beslöt därför att genomföra en framsynsprocess Region 2050. Det är en stor satsning som pågår under två år. Alla regioner har blivit inbjudna att delta i arbetet som innebär gemensamma workshopar, hemuppgifter och lärande mellan organisationerna.

De senaste åren har vi blivit uppmärksammade på att prognoser inte längre räcker till för att planera långsiktigt. Den tekniska utvecklingen sker i allt snabbare takt, globala trender och oväntade händelser som påverkar oss dyker upp och kräver snabb omställning av våra organisationer. Det finns ett tydligt behov av förändringsberedskap. För att kunna planera för framtiden behöver vi komplettera prognoserna genom att skapa nya bilder av framtiden och bygga scenarier för olika tänkbara skeenden.

Vart är vi på väg?

Region 2050 beskrivs som en gemensam resa till framtiden och tillbaka till respektive region och ska fördjupa förståelsen för de trender och megatrender som kan komma att forma världen de kommande 20-30 åren. Det ska skapa beredskap för förändringar och lägga en grund för strategiska diskussioner och beslut i regionerna.

Framsynen ska inte bygga på prognoser - Vad kommer att hända? – utan söka det okända - Vad kan komma att hända?

Framsynsgruppen

En del av Region 2050 utgörs av Framsynsgruppen. Ett 100-tal personer från regioner, myndigheter och organisationer träffas en gång per halvår och diskuterar teman inom omvärld, scenarier, regionalisering och förnyelselabb.

- Här har vi hittills lärt oss att förstå viktiga trender, drivkrafter och omvärldsförändringar. Vi jobbar praktiskt med framtidsscenarier, diskuterar möjliga innovationer och initiativ inom teknik, politik, ekonomi och livsstil för att få en skymt av den värld som väntar. Megatrender och regionala utmaningar är viktiga utgångspunkter i arbetet, säger Tove Cullhed, Region Norrbotten.

Region 2050
Framsynsgruppen workshop II, Reglab. Foto: Jesper Fermgård

Norrbottens regionala utvecklingsstrategi

Arbetet med framtagandet av en ny Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten pågår nu. En uppstartskonferens hölls i Luleå den 24 november med huvudtalare Angela Wilkinson, University of Oxford under rubriken Future shaping- moving beyond prediction. Hon talade om att vi lätt stirrar oss blinda på prognoser som förutser en viss framtid.

- Framtiden kan inte förutspås men den kan skapas, den är flera berättelser, det är viktigt att acceptera i planeringsarbetet menade Angela.

Det finns flera framtider - tänkbara, möjliga och önskvärda.

Hur kopplas då framsyn till Norrbottens utvecklingsarbete?

– Framsyn blir en viktig del när vi i Norrbotten under 2018 arbetar fram och sedan genomför en ny regional utvecklingsstrategi, Framtiden är en plats med kraft och det spelar roll hur vi tänker på den. Det formar strategiska prioriteringar och investeringar, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.

Bakgrund

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling och en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Här drivs gemensamma utvecklingsprojekt, vi fördjupar de regionala analyserna och vi lär av varandra.

Kontakt

Tove Cullhed
tove.cullhed@norrbotten.se
0920-711 58

18 december 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: