Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten deltar på Europaforum Norra Sverige

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vikten av att samverka och mötas i olika sammanhang är något som Region Norrbotten arbetar med ständigt. 21-22 februari träffas Europaforum Norra Sverige i Sollefteå för att diskutera regioners framtid och där deltar Region Norrbotten.

Det är viktigt att kroka arm med andra regioner som står inför liknade uppgifter som Norrbotten gör. I en tid med stark globalisering, klimatförändringar och demografiska utmaningar är det angeläget att tänka stort tillsammans och visa vad vi står för men också för att kunna utbyta erfarenheter och kunskap inom olika områden. Det bidrar till att ett ännu starkare och effektivare påverkansarbete kan bedrivas mot nationella och europeiska beslutsfattare.

Det finns en konkurrenssituation mellan regioner kring nationella satsningar och att få de rätta förutsättningarna för regionens utveckling. Det gäller inte minst nationella infrastruktursatsningar, men kan också handla om EU:s långtidsbudget och vad regioner och kommuner ska få bestämma över. Under de två dagarna som Europaforum pågår kommer flera inriktningsbeslut fattas för hur regionerna tillsammans ska kunna påverka vad som behövs i EU:s politik i kommande programperiod. Några saker som kommer att diskuteras är EU:s framtida transportpolitik, aktivt och hälsosamt åldrande, sammanhållningspolitik och forskning och innovation.

- Under nuvarande programperiod har de nordliga regionerna i Sverige och Finland ett extra gleshetsstöd som står för drygt hälften av de regionala utvecklingsfondsmedlen. Den extra ”gleshetspotten” är ett resultat av det arbete som skett genom samverkan inom Europaforum. Vi vet att Brexit kommer att påverka EU:s långtidsbudget i kommande programperiod.  Därför är det viktigt att peka på vad som är betydelsefullt för vår region framöver, säger Glenn Berggård (v), regionråd, Region Norrbotten.

Under våren kommer EU att börja sätta grunden för den kommande programperioden och nu gäller det för oss att visa vilka prioriteringar som är viktiga framöver. Vi kan göra skillnad i de beslut som fattas, det har vi gjort förr och det kommer vi att göra igen. 

Fakta Europaforum

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden den berör norra Sverige.

Kontakt

Patrik Wallgren
patrik.wallgren@norrbotten.se
Tel: 072-541 07 53

21 februari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering