Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten fick viktig roll i strandskyddsutredningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I flera år har Region Norrbotten verkat för att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden. Nu kan en förändring av dagens strandskyddsregler vara på gång. Den 14 december lämnade regeringens utredare in sitt förslag.

Strandstuga i vinterlandskap

Region Norrbotten har engagerat sig i frågan eftersom dagens regler hämmar den regionala utvecklingen. Nu tar reglerna ingen hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder skiljer sig åt i landet. Befolkningstäthet och exploateringstryck spelar heller ingen roll. Därför har det blivit så att 68,9 procent av Danderyds stränder har exploaterats, men bara 1,4 procent av Jokkmokks.

För många kommuner är det viktigt att kunna erbjuda möjlighet att bygga, bo och driva företag nära vatten. Det gör kommunerna mer attraktiva och kan vända en trend med utflyttning till en med inflyttning. Möjligheten att bygga strandnära bäddar också för fler företag inom besöksnäringen. Frågan om ändrat strandskydd är därför en av de beslutade påverkansfrågorna som Region Norrbotten ska jobba med.

Region Norrbotten bidrog med expert

I fjol fick Catharina Håkansson Boman i uppdrag av regeringen att utreda hur strandskyddet kan bli bättre. Till sin hjälp har hon haft en kommitté där Region Norrbotten, som enda region, fick bidra med en expert.

Inbjudan till expertgruppen kom efter kontakter mellan strategen vid Region Norrbottens Stockholmskontor och utredaren, regeringskansliet och regeringens samarbetspartier. Strategen Sven Jonsson lyfte fram att frågan är viktig för Norrbotten. Han tryckte också på att regionerna faktiskt har en stor roll eftersom de är regionalt utvecklingsansvariga.

Därefter fick Region Norrbotten ett erbjudande om att ingå i expertgruppen. Uppgiften att föra fram det regionala utvecklingsperspektivet gick till Lizah Lund. Hon jobbar som strateg för samhällsplanering och hållbarhet på Region Norrbotten.

Lizah Lund
Lizah Lund blev genom sitt arbete i expertgruppen regionernas röst i strandskyddsutredningen.

- Det har inneburit att Norrbottens syn på regional utveckling kom fram i en statlig utredning. Det har ökat vår kunskap i ämnet och skapat kontakter med kommuner och expertorganisationer, säger Lizah Lund.

”Värdefulla erfarenheter”

Norrbotten hade ytterligare en representant i gruppen, Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson.

- Jag tror att det var bra att ännu en röst från Norrbotten fanns med. Robert Bernhardsson har värdefulla erfarenheter av att jobba i en kommun där stora områden omfattas av olika skydd. Experterna har löpande fått ta del av och komma med synpunkter på texter som utredningen har arbetat fram, säger Lizah Lund.

I november gick Region Norrbotten samman med regioner och kommuner i norra Sverige i en debattartikel. Den publicerades i Dagens samhälle under rubriken Ändrade strandskyddsregler får inte bli ett nytt misslyckande. Från Region Norrbotten skrev regionrådet Nils-Olov Lindfors under artikeln. Undertecknarna påpekade att ändringarna 2009 inte gjort skillnad.

Det förslag som utredaren lade fram 14 december innebär i korthet att:

* Kommuner ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet hävs i landsbygdsområden. Kommuner kan också välja att peka ut sådana områden i översiktsplanen, där det ska vara enklare att få dispens.

* Länsstyrelsen ska häva strandskyddet efter en prövning. Området ska bland annat ha god tillgång på obebyggd mark och inte ha stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Det ska heller inte vara av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.

* Strandskyddet bör å andra sidan bli starkare där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark stor. Det bör även stärkas i områden som är särskilt viktiga för djurliv och växtliv.

* Det generella strandskyddet vid små sjöar på 1 hektar eller mindre och vattendrag 2 meter eller smalare bör tas bort. Strandskydd ska heller inte gälla vid anlagda vatten som har kommit till efter 1975.

* Strandskyddet ska bli mer transparent, förutsägbart och rättssäkert genom bland annat digitalisering.

* Reglerna ska tillämpas rättvist. Det ska bli bättre kontroll på att reglerna följs.

Fördelar och nackdelar

Det här är förslag som nu ska gå ut på remiss. Region Norrbotten ser både fördelar och nackdelar. Till det som är positivt är att bygge av fritidshus omfattas av kriterierna för särskilda skäl. Det är också bra att flera kommuner kan söka dispens tillsammans. På så vis kan de visa att den finns ett bredare intresse av att upphäva ett strandskydd.

 -Jag tror att våra perspektiv från Norrbotten påverkade utredningen i en riktning som är gynnsam för vårt län. Utredningen tog alla inspel i beaktning, säger Lizah Lund.

Däremot går inte utredningen djupare in på hur andra skydd påverkar möjligheterna att bygga och bedriva verksamhet. I Norrbotten kan det bli så att mycket få områden får undantag från strandskydd. Det beror på att det finns andra skydd som gör att områden klassas som särskilt värdefulla.

”Viktigt att strandskyddet luckras upp”

- För Norrbottens del är det viktigt att strandskyddet luckras upp där det inte innebär konflikt med grundvalen för strandskyddet. Utredningen föreslår förbättringar i glest befolkade områden. Fortsatt är den löpande hanteringen otroligt viktig. Att vi har en likartad behandling hos Länsstyrelserna över hela landet, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

Nils-Olov Lindfors

Regionrådet hoppas dock att det slutgiltiga regelverket går lite längre.

- Jag hade förhoppningar om att utredningen skulle föreslå större förbättringar, men så långt får vi vara nöjda. Vi lämnar fler förslag i remisshanteringen, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

Utredarens betänkande i sin helhet

Lizah Lunds särskilda yttrande finns på sidorna 397-400. 

18 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering