Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

RemoAge hittar arbetsformer för framtiden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

RemoAge antar utmaningen att hitta nya arbetssätt som stöds av digitala verktyg för att på ett resurs- och personaleffektivt sätt kunna möta behoven hos en allt äldre befolkning.

– Vi har länge känt till den demografiska utmaningen där antalet omsorgstagare ökar och tillgång till personal minskar. Om vi ska kunna möta de framtida behoven med bibehållen kvalitet behöver vi ändra arbetssätt med stöd av digital teknik, berättar Marja-Leena Komulainen.

Deltagare vid konferensen Nya arbetssätt med digitala lösningar
Projektledarena Ingela Johansson, Region Norrbotten och Marja-Leena Kumulainen, Norrbottens kommuner leder seminariet Nya arbetssätt med digitala lösningar, som arrangerades 3 oktober 2017.

Vården sker alltmer i det egna hemmet. För att tillgodose patientens behov krävs en samverkan mellan kommuner och Region Norrbotten.

– I projektet har nya arbetssätt utvecklats med stöd av videotjänst och digitala verktyg inom: mobilt trygghetslarm, nattillsyn och elektronisk medicinutdelare samt samordnad individuell plan, slutenvårdsplanering, anhörigstöd, konsultation inom palliativ vård, hemsjukvård, hemtjänst och rond på distans. Flera av tjänster är idag implementerade, säger Ingela Johansson.

Resultat

Elva av fjorton kommuner i Norrbotten har deltagit, cirka 200 patienter/brukare har medverkat och 400 personal har utbildats i de nya arbetssätten och tekniken. Initialt fanns en viss oro hos vårdpersonalen att tekniken skulle ersätta personalen men nu är personalen trygg med arbetssätten och majoriteten är positivt inställd.

– Med införandet av nya arbetssätt har personalen fått en bättre arbetsmiljö, personalresurser har frigjorts och patienter/brukare har fått en ökad trygghet, blivit självständigare och mer delaktig i sin vård. Den ekonomiska uppföljningen visar en stor tidsbesparing och minskade resekostnader både för personal och patienter. Utveckling mot digital arbetssätt är inte frågan om test av ny teknik utan verksamhetsutveckling och behöver komma till godo för en bredare målgrupp, avslutar de.

RemoAge

RemoAge är ett EU-finansierat projekt mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten som antar utmaningen att hitta nya arbetssätt som stöds av digitala verktyg för att på ett resurs- och personaleffektivt sätt kunna möta behoven hos en allt äldre befolkning.

Den 16 Januari 2018 bjuder RemoAge projektet in till en inspirationsdag om hur nya arbetsätt och digitala lösningar bidrar till att skapa bättre vård och omsorg i glesbygd. Kom och möt experter från Skottland, Norge och Sverige dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar om hur digital teknik och smarta arbetsätt bidrar till att stärka vård och omsorg i norra Europas glesbygd.

27 november 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering