Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Satsningar för breddat hållbart näringsliv och ungas delaktighet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Totalt har drygt 4,2 miljoner kronor avsatts för att finansiera de fyra projekten Arctic Solar – solel i norra Sverige, Intersective innovation, Resurseffektiv solenergi för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SunCold) samt Ung Scen Norr.

Med Ung Scen Norr vill Region Norrbotten skapa förutsättningar att öka ungas kreativitet, delaktighet och inflytande. Barn och unga erbjuds att vara delaktighet i kulturlivet och kan på så sätt påverka kulturutbudet i länet. Projektet bidrar till att unga blir en del i den konstnärliga utvecklingen i Norrbotten.

– Ung Scen Norr är ett bra exempel på när unga får vara med och vara en del i den konstnärliga utvecklingen i Norrbotten, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Miljö- och energiutmaningen är en drivkraft för regionens näringsliv. För att påverka strukturen långsiktigt har Region Norrbotten beviljat två projekt som ska verka för att öka små och medelstora företags investeringstakt i solel med minskade utsläpp av koldioxid och ökad konkurrenskraft som följd samt att ta fram bästa praxis för solel i kallt klimat, med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn. Tack vare den unika kompetens som finns i länet kan innovativa lösningar stödjas.

– Det är viktigt att stärka förutsättningarna för innovationer, stimulera en förnyelse av Norrbottens näringsliv och påskynda utvecklingen mot ett mer differentierat och miljöinriktat näringsliv, säger Maria Stenberg.

Kreativa näringar och digitala tjänstenäringar är tillväxtområden med stora förutsättningar att utvecklas och bidra till en ökad regional konkurrenskraft och sysselsättning. För att förändra strukturen långsiktigt har Region Norrbotten beviljat ett projekt som ska verka för att utveckla näringslivets strukturer genom att arbeta med innovationer i skärningspunkter mellan olika områden, branscher och sektorer med målet att fler innovationer skapas i regionens små- och medelstora företag.

– De kreativa näringarna har en växande betydelse för Norrbottens näringsliv och har uppmärksammats internationellt. De bidrar till att bredda länets näringsliv, säger Maria Stenberg.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-222 18 06

Namn: Anna Lindberg
Titel: Regional utvecklingsdirektör
Telefonnummer: 070-368 81 41

Namn: Monica Lejon
Titel: Näringslivsstrateg
Telefonnummer: 070-387 37 52

21 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering