Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

En infrastruktur för regionens utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Satsningar på trafikinfrastruktur och goda kommunikationer är avgörande för regionens utveckling. Just nu pågår arbetet med en ny länstransportplan för Norrbotten genom dialoger med olika aktörer i länet. Ett dialogmöte hölls den 10 maj.

Buss, länstrafiken

Region Norrbotten har dragit igång arbetet med en länstransportplan för åren 2018-2029. Länstransportplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med att bidra till utvecklingen av länet och hantera de utmaningar som vi står inför i framtiden. Vi ansvarar för att kartlägga behovet i regionens transportsystem, planera och prioritera mellan alla de åtgärder som finns på önskelistan. Region Norrbotten tar sedan beslut om Länstransportplanen som Trafikverket ansvarar för att verkställa. 

Extra fokus på bostadsbyggande

För att bidra till jämställd, ekonomisk, miljö- och klimatmässig hållbarhet har en framtidsbild tagits fram över vilka funktioner inom transportsystemet som ska prioritera.

- Med den framtidsbilden som utgångspunkt kommer vi bland annat att diskutera prioriteringar i planen, säger Ulrika Nilsson, infrastrukturstrateg.

Nytt för denna planperiod är ett extra fokus på bostadsbyggande.

- Om Norrbotniabanan finns med i den nationella planen skapas effekter på bostadsbyggandet som även kommer ha betydelse i den regionala planen, säger Ulrika Nilsson.

Åtgärder som finns listade i länsplanen gäller allt från tillgängliga busshållplatser, mitträckesseparering, cykelvägar och regionala vägar. Nationella vägar och järnvägar hanteras i den nationella planen för transportinfrastruktur. Den tidigare regionala planen 2014-2025 omfattade åtgärder för 760 miljoner kronor. Kommande planperiod 2018-2029 har en preliminär ekonomisk ram på 812 miljoner kronor.

Länstransportplan, dialogmöte

Dialogmötena är en viktig del i arbetet med att ta fram en länstransportplan. Genom dialogmötena fångas behov upp och förslag förankras. Hittills har två dialogmöten hållits och vid mötet 10 maj var fokus på prioriteringskriterier. Planen går ut på remiss under tidig höst som sedan skickas till regeringen för beslut. Slutligt fastställs planen i Regionfullmäktige.

Uppdraget att ta fram en länsplan för regional transportinfrastruktur kommer från regeringen.

Kontaktperson

Ulrika Nilsson
E-post: ulrika.b.nilsson@norrbotten.se
Telefon: 070-549 05 51

12 maj 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering