Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sociala företagsdagen i Norr

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sociala företagsdagen 11 april 2018 bjöd på inspirerande föreläsningar, humor och information om hållbara sociala företag. Dagen var en del i en pågående ökad satsning på arbetsintegrerande sociala företag (ASF) från Region Norrbotten med flera aktörer. Förhoppningen är att satsningen ska bli återkommande.

Morgan Alling, Sociala företagsdagen
Morgan Alling föreläser på Sociala företagsdagen. Foto: Kristin Bergwall

Hur kan företagande och entreprenörskap kombineras med samhällsengagemang och skapa samhällsvinster? Att stärka grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är en viktig utmaning och vi behöver företag som jobbar med att skapa arbete till människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Det var extra roligt att flera av länets ASF fanns på plats och berättade om sina verksamheter i syfte att skapa nyttiga affärer och marknadsföra sina företag.

Yalla-projektet är ett exempel på projekt som har fått stöd av Tillväxtverket för att utvecklaarbetsintegrerande sociala företag där nyanlända kan få jobb och starta företag. Jenny Jonsson från ByggVesta berättade om hur deras engagemang och samarbete i Rinkeby resulterat i uppstarten av ett Yalla Rinkeby och hur det har bidragit till att personer som aldrig deltagit på den svenska arbetsmarknaden tidigare nu får möjlighet till en sysselsättning, ett socialt liv och ökade kunskaper i svenska. ByggVesta är en näringslivsaktör som valt att ta socialt ansvar som även genererar vinster för dem.

Företagen är oftast kooperativ som ägs och drivs av de som verksamheten är till för. Kooperativet Kärngården i Umeå delade med sig av sina erfarenheter om hur de jobbar med delaktighet och medskapande för att skapa sysselsättning och meningsfull tillvaro för människor med psykiska funktionshinder av olika slag.

- Det är mycket värdefullt med social innovation, entreprenörskap och arbetsintegrerade sociala företag i arbetet för ett attraktivt och inkluderande Norrbotten säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten.

Morgan Alling avslutade dagens program med sin populära föreläsning Besvärliga människor där han på ett humoristiskt sätt delgav olika metoder för att hantera olika typer av människor på ett positivt och konstruktivt sätt. Hans föreläsning lockade både till skratt och till eftertanke.

Bakgrund

Initiativet till konferensen kommer från ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Coompanion och SAL (Sociala arbetskooperativ i länet) som kallas Socialt affärsperspektiv Norrbotten och som syftar till att både öka företagens affärsmöjligheter och utveckla deras arbetsintegrering och handledning.

Tillväxtverket har ett utökat regeringsuppdrag kopplat till ASF och flera pågående och planerade insatser under 2018.

Kontakt

Kristin Bergwall
kristin.bergwall@norrbotten.se
Tel: 0920-711 75

17 april 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering