Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Utmaningar kräver nytänkande: ”Alla måste med på tåget”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbotten har ett gott konjunkturläge, ett starkt näringsliv och ett rikt kulturliv. Men framtiden rymmer inte bara möjligheter, utan även utmaningar. Region Norrbotten har ett tufft ekonomiskt läge, och det påverkar även uppdraget att arbeta med länets utveckling. - Vi måste tänka nytt och vi måste tänka tillsammans, säger Tomas Vedestig, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Tomas Vedestig, ordförande Regionala utvecklingsnämnden.
Thomas Vedestig, SJVP, från Övertorneå håller i klubban i Regionala utvecklingsnämnden.

På måndagen klubbade Regionala utvecklingsnämnden en ny plan för åren 2020-2022. Planen omfattar satsningar, men även besparingar. Totalt fördelades 311,6 miljoner kronor.

- Vi ska spara kring 30 miljoner kronor på tre år. Nästa år är det kultur och näringslivsutvecklingen som kommer att beröras. Inom kulturområdet får till exempel Norrbottensmusiken, Norrbottensteatern och Regionbiblioteket en mindre uppräkning än tidigare år. Det gäller även den kulturfrämjande verksamheten och kulturstödet. Anslagen minskas med 1,8 miljoner kronor. Och näringslivsutvecklingen kommer vi att effektivisera med 3,8 miljoner, säger Tomas Vedestig (Norrbottens sjukvårdsparti).

- Men vi satsar även 22 miljoner kronor på projektstöd, och dessutom får vi statliga medel och EU-medel så det är hel del pengar som kommer in också. I slutänden är det en ganska liten summa i effektiviseringar. Jag tror att vi kommer att klara av det här utan att det kommer att märkas nämnvärt. Vi har jättebra tjänstepersoner som jobbar stenhårt för att hitta intäkter på annat håll också. Vi ser inga hinder utan kommer att fortsätta driva utvecklingen framåt.

Omställning för hållbarhet

Den nya planen ska ge en lång rad aktörer – företag, kommuner, föreningar och enskilda - möjligheter att vara med i arbetet med visionen att göra Norrbotten till Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.

-Vi ska jobba mycket med näringslivet, och hjälpa dem med omställningen till hållbar utveckling och med miljötänket som kommer mer och mer.
-En annan viktig fråga är den kulturella infrastrukturen, där vi ska satsa på arrangörsleden. Det är så mycket mer än ett jobb och ett boende som en människa behöver i livet. Jag är övertygad om att kulturen har en viktig roll. En del kanske tänker "kultur, det är inte så viktigt, det kan vi ta bort". Men det är arbetstillfällen, det med. Och vi satsar ju på besöksnäringen som är en stor och växande bransch i Norrbotten. Inte kommer någon hit om här inte finns något att göra, det måste finnas saker att uppleva, säger Vedestig.

"Måste sluta se varandra som konkurrenter"

En svår fråga är kompetensförsörjningen. Hela Norrbotten lider av brist på arbetskraft. Tomas Vedestig, som är aktiv politiker även i sin hemkommun Övertorneå, uppmanar kommunerna att inte bara se till sitt eget.

- För några år sedan hade vi många arbetslösa och svårt att hitta jobb. Nu är det tvärtom. Det är svårt att hitta kompetenta medarbetare. Det offentliga och det privata har samma problem. Där är det jätteviktigt att vi ser till helhetsbilden och inte bara kannibaliserar på varandra. Vi måste tänka Länet. Om en person från Luleå väljer att flytta till Boden så är det inte en förlust för länet, men om den personen flyttar till Stockholm har hela regionen förlorat.

- Vi måste sluta se varandra som konkurrenter, och då menar jag regionen och kommunerna. Det blir en jättedålig spiral. Vi måste tänka nytt och vi måste tänka tillsammans. Dessutom har vi föreningar och företag och alla måste vara med och tänka nytt. Alla måste med på tåget, annars har vi inte en chans, säger Vedestig.

Innovation en viktig nyckel

Den största utmaningen kommande år är den demografiska, menar han. Vi får allt färre i arbetsför ålder och allt fler äldre. Det påverkar både skatteunderlaget och tillgången på arbetskraft.

- Vår befolkningsutveckling är jättesvag. Det sägs att vi har ett "demografiskt försprång" - ja, vi hamnar mer illa till före de andra. Förhoppningsvis har vi hittat en lösning före de andra också. Men det är ett stort problem som vi jobbar jättehårt med. Vi måste få hit mycket mer folk i arbetsför ålder.

För att möta utmaningar som arbetskraftsbrist, gles befolkning och klimatförändringar är arbetet med innovation centralt.

- Vi är bland de bästa i Europa på innovation. Vi har ett bra universitet här, vi har studerande som kommer hit, så det är jätteviktigt att vi fortsätter att ligga i framkant. Ska vi klara av att bo här i landsbygd, glesbygd och extrem glesbygd måste vi vara innovationsrika.

1 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering