Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Utveckling av valideringsarbetet inom vuxenutbildningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den 19-20 september genomför Region Norrbotten i samverkan med projektet Regiovux två utbildningsdagar om validering för studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare inom vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildningar.

Vårdpersonal serverar kaffe till äldre.Får endast användas av näringslivsenheten
Foto: Maskot Bildbyrå AB.

Många inom vuxenutbildningen uttrycker stora behov av att utveckla valideringsarbetet och att ta del av nätverk och kompetensutveckling i frågan. Syftet med dagarna är att både ge en teoretisk bakgrund till området och att jobba praktiskt och konkret utifrån en valideringsmodell och olika case. På detta sätt ska de som jobbar med validering inom vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildningar få större kunskap, trygghet och nätverk i sitt arbete.

- Det är jättespännande och viktigt att vi har startat upp ett utvecklingsarbete kopplat till validering med start inom vuxenutbildningen. Det är ett stort behov i kommunerna att få stöd och nätverk i arbetet och på så sätt bidra till att korta vägarna till arbetslivet, säger Kristin Bergwall, näringslivsstrateg Region Norrbotten.

Bakgrund

Antalet sysselsatta ökar i Norrbotten och andelen utanför arbetskraften minskar. Inflyttningen till regionen är inte tillräcklig för att möta antalet pensionsavgångar inom många yrken. Det medför att fler och fler företag inom ett flertal branscher samt offentliga arbetsgivare inom framförallt skola och vård och omsorg upplever att det är svårt att rekrytera rätt kompetens. Kompetensbristen blir i sin tur ett hinder för tillväxt.

Region Norrbotten arbetar med regionala kompetensförsörjningsfrågor med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft samt den handlingsplan för regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018 som regionen har tagit fram i samverkan med aktörer i länet. I handlingsplanen för 2018 är utbildnings- och branschvalidering ett av de områden som regionen prioriterar i sitt kompetensförsörjningsarbete, det är också ett område som regeringen pekat ut som särskilt viktigt för regionerna att utveckla.

Kontakt

Kristin Bergwall
E-post: kristin.bergwall@norrbotten.se
Tel: 0920-711 75

23 augusti 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering