Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vem ansvarar för att företag hittar rätt kompetens i glesbygd?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten samlade en engagerad panel och diskuterade rekryteringsproblematik i glesbygd i Almedalen.

En stor del av Sveriges råvaruproduktion och besöksanledningar finns i glesbygd där personer i arbetsför ålder minskar. Det innebär att många företag i glesbygden har ett rekryteringsbehov. Men kombinationen pensionsavgångar, ungdomar som flyttar till storstäder och avsaknad av lokal arbetsförmedling försvårar kompetensförsörjningen, vilket hämmar tillväxten. Vem hjälper små- och medelstora företag i glesbygd att hitta rätt kompetens? Vad har samhället för ansvar?

Norrbottensarenan i Almedalen

Det är bakgrunden till att Region Norrbotten arrangerade seminariet i Almedalen. Till vår hjälp har vi besökt fyra olika norrbottniska företag som representerar olika perspektiv via inspelade filmer.

På plats i Almedalen fanns även en namnkunnig panel bestående av Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan, Tobias Lindfors, VD på Student Consulting, Terese Bengard, verksamhetsledare på Hela Sverige ska leva och Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarnas Riksförbund. Samtalet leddes av David Sundström, näringslivschef vid Region Norrbotten.

Låg personalomsättning är en förutsättning

Jaxal AB, som finns i Övertorneå, tillverkar plastkåpor till släpvagnar. Företaget har under en lång tid haft låg personalomsättning. VD Ida Hjort menar att de är en attraktiv arbetsplats och att folk trivs och vill stanna kvar.

-          Det finns en stark mytbild om hur det är att bo och verka i glesbygd i Sverige. Det bor ingen där och det är tufft och hårt. Vi behöver hjälpas åt att visa den här bilden istället. Duktiga företagare som finns på en global marknad och som har funnits länge med en stadig tillväxt, säger Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Norrbottensarenan i Almedalen 2019

Rekrytering och integration

Part tillverkar prefabricerade badrumsmoduler och finns i Kalix och Överkalix. Bolaget har fördubblat sin omsättning på de senaste fem åren.

-          Part är ett jättebra exempel på lyckad integration, säger Tobias Lindfors, Student Consulting.

En viktig del i expansionen har varit arbetskraftsinvandringen. Företaget tar en risk när de utbildar människor som är i asylprocessen. Det finns hela tiden en risk att personer skickas tillbaka till sitt hemland.

-          Spelreglerna för det här är inte riktigt tydliga och klara. Svenska företag skriker efter arbetskraft, det är ett misslyckande för hela nationen, säger Patrik Nilsson, Företagarnas Riksförbund.

Kvalificerad produktionspersonal

Tooltech, som är baserat i Töre i Kalix kommun, konstruerar och tillverkar produktionsutrustning till industrin. Göran Lindvall, som är VD för Tooltech, menar att det saknas kunskap och förståelse för hur en modern industriproduktion ser ut. Industriutbildningar på gymnasial nivå måste uppdateras så att vi kan anställa rätt kompetens

-          Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning och har funnits i Sverige i 10 år. Näringslivet är med och bestämmer innehållet i utbildningen, skriver kursplaner och är med och genomför utbildningen, säger Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan

-          Jag efterlyser möjlighet att kombinera utbildning med arbete, gärna distansutbildningar. Det skulle underlätta för företag att anställa personal, säger Tobias Lindfors, Student Consulting.

Alla i panelen är ense om att tillgången på arbetskraft – kompetensförsörjningen – är det största hindret för tillväxt.

-          Vi behöver även prata om bilden av industriföretag som lortiga arbetsplatser och smutsiga jobb. Det ser inte ut så idag, säger Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Besöksnäringen finns ofta i glesbygd

Sara Ljunggren, driver och äger turismföretaget Explore the north. Möjlighet att anställa utländsk personal och säsongsanställningar är några av turismföretagets utmaningar.

-          Företag i glesbygd får ofta ta ansvar och lösa praktiska frågor och samhällsservice själv, till skillnad från företag i städer, där det finns plogade vägar, el och vatten, säger Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Att driva företag i glesbygd har inte samma förutsättningar som i tätbebyggda områden, inte minst vad gäller möjligheten att hitta rätt kompetens.

Samtalet genererade många tankar och diskussioner med förslag på ett mer flexibelt och geografiskt anpassade insatser för en mer fungerande arbetsmarknad.

15 augusti 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering