Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kan vi fortsätta som idag?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hälso- och sjukvården i vårt län arbetar under mycket speciella förutsättningar. Norrbotten täcker en fjärdedel av Sveriges yta och har samtidigt en relativt liten befolkning – knappt 250 000 invånare. Unga och medelålders flyttar från länet, antalet äldre och vårdbehövande blir allt fler. Särskilt besvärligt är det för en del glesbygdskommuner och trenden ser ut att fortsätta.

Redan idag är det svårt att rekrytera kvalificerad personal till en del orter och vissa delar av sjukvården. Problemet förstärks genom att pensionsavgångarna bland många yrkesgrupper i sjukvården ökar markant under den närmaste 10-årsperioden.

Samtidigt fortsätter den medicinska och tekniska utvecklingen. Vården blir allt mer specialiserad. Därför behövs det ofta ett större patientunderlag för att personalen ska kunna behålla en redan hög kompetens och samtidigt utvecklas. Vissa behandlingar måste då centraliseras. Detta är en ofrånkomlig och återkommande utmaning för ett så stort och glest befolkat län som Norrbotten.

Nya läkemedel och förändrade diagnos och behandlingsmetoder gör att allt mer kan göras för allt fler. Det gör att sjukvårdens kostnader skjuter i höjden.

I den andra vågskålen finns landstingets ekonomi som försämras inte minst för att skatteintäkterna minskar som en följd av utflyttningen från länet. Gapet mellan vad som är möjligt att göra och vad landstinget har råd att göra blir därför allt större.

Utredningen slår fast att dagens utformning av hälso- och sjukvården i Norrbotten är inte långsiktig hållbar för att kunna möta förändrade krav och behov. Varken pengarna eller personalen kommer att räcka till - om vi fortsätter som idag.

16 oktober 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering