Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sjukvård under ständig förändring

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hälso- och sjukvården har genomgått stora och banbrytande förändringar de senaste tjugo åren och uppnår allt bättre resultat. Svensk – och norrbottnisk – sjukvård utmärks av hög kvalitet och hävdar sig väl enligt olika internationella jämförelser.

Allt fler äldre kan behandlas

En stor förändring är att sjukhussängen inte behövs i samma utsträckning som tidigare. Många patienter behandlas numera utan att läggas in på sjukhus. Nya diagnos- och behandlingsmetoder samt nya läkemedel har radikalt förändrat patientarbetet. Ett tydligt exempel är att patienter med magsår medicineras istället för att opereras.

Förändrade operationstekniker har också förkortat vårdtiderna. År 1992 utfördes tre av tio operationer av ljumskbråck i så kallad dagkirurgi, utan att patienten behövde läggas in. Femton år senare hade andelen ökat till nästan åtta av tio. Den här utvecklingen fortsätter och gäller många typer av ingrepp.

Tack vare skonsamma moderna metoder är det också möjligt att operera och behandla patienter högt upp i åldrarna.

Koncentration av viss vård till de större sjukhusen

En annan tydlig utvecklingslinje är att behandlingen av svåra fall, akuta operationer och förlossningsvård koncentrerats till de större sjukhusen. De mindre sjukhusen finns oftast kvar, men har fått ett nytt innehåll.

Samtidigt som de mer specialiserade sjukhusen blivit färre, har ambulanssjukvården förbättrats med välutbildad personal och avancerad mobil teknik. Därför är det möjligt att redan under färden ställa diagnos och inleda behandling.

Detta har bidragit till att överlevnaden vid hjärtinfarkt kraftigt förbättrats. Trots den positiva utvecklingen finns det ett antal problem som Sverige i stor utsträckning delar med andra länder. Det handlar framför allt om:

  • Att vården inte - i tillräcklig utsträckning – utgår från patientens hela behov.
  • Att vården gynnar vissa grupper och missgynnar andra
  • Att vården borde satsa mer tid och resurser på att förebygga sjukdomar och ohälsa.

16 oktober 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering