Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster har som mål att ta fram förslag till en process för validering och att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra. Det handlar om digitala tjänster och produkter som ordinerats till patient av vården.

Ordnat införande

Med en gemensam process för kvalitetssäkring av digitala tjänster och produkter kan patienter och brukare erbjudas ett bredare utbud av trygga digitala hjälpmedel och öka möjligheterna att ta ansvar för sin egen hälsa.

Projektpartners

Samarbetspartners i projektet är Region Norrbotten, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Stockholm Science City och UppsalaBio. Projektet pågår 2017-2019.

Vision e-hälsa 2025

Projektet stödjer Vision e-hälsa 2025, som har som motto att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

I Vision e-hälsa 2025:s samordningsplan för 2019 lyfts projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster in som ett prioriterat område, vilket Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL, berättar om här.

Rapport med åtta förslag

I september 2018 publicerade projektet rapporten ”Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag”. Rapporten beskriver regioners och företags utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården med fokus på digitala tjänster riktade till patienter för ordinerad egenvård.

Med inspiration från internationella initiativ i England och Danmark presenterar rapporten åtta förslag för hur Sverige, genom samordning och tydligare spelregler, bättre kan nyttja digitaliseringens möjligheter.

Rapportens åtta förslag:

  • Utarbeta och anamma ett gemensamt ramverk.
  • Skapa samordning och synergier för medicinteknik (MT) och IT.
  • Anta förslag om nationell infrastruktur som stödjer informationshantering för digitala tjänster för ordinerad egenvård.
  • Skapa ett kravbibliotek – för att tydliggöra och samordna krav.
  • Nationell samordning av prioriteringar och rekommendationer för digitala tjänster.
  • Utred gemensamma nationella inköp.
  • Ökad förmåga till digital transformation.
  • Branschutvecklad produktsammanställning.

Rapport Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag (PDF, öppnas i nytt fönster)

Bakgrund till projektet

Till grund för projektet ligger en förstudie där innovatörer och leverantörer efterlyste tydliga ”spelregler” för godkännande och implementering av sina produkter på den offentliga marknaden.

Förstudie Hälsa Hem – för tillgänglig och jämlik vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

I flera andra länder har man från statliga organisationer identifierat behovet av att främja utvecklingen av digitala produkter och tjänster samt att validera dessa lösningar och tjänster (främst appar och sensorer). Bland annat finns initiativ i Nya Zeeland, Kanada och Storbritannien.

Finansiering

Tillväxtverket beslutade i december 2016 att tillskjuta 6 miljoner svenska kronor av projektbudgeten enligt projektansökan från nationellt regionalfondsprogram.
Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

21 januari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering