Beslut i korthet - regionstyrelsen 3 februari 2021

Regionstyrelsen beslutade att utöka de grupper som omfattas av den särskilda ersättningen för medarbetare som arbetat inom, eller i nära anslutning till, covidvården. Vidare beslutades bland annat om ersättning för resor till och från vaccination för covid-19, ny politisk hantering av internationella frågor som innebär att internationella beredningen avvecklas samt att regionstyrelsen ska kallas till en hearing med fokus på den psykiska ohälsan.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen