Sammanträdesplan 2022/2023

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Fullmäktiges sammanträden direktsänds via webb och närradion och kan även ses i efterhand. Regionstyrelsens sammanträden är vanligtvis öppna för allmänheten. 

Regionfullmäktige 2022

23 februari
27 april
22-23 juni

12 oktober
23-24 november

Regionfullmäktige 2023

22 februari
25 april
20-21 juni

18 oktober
21-22 november

Regionstyrelsen 2022

9 februari
8 mars
30 mars
11 maj
1 juni

14 september
6 oktober
9 november
7 december

Regionstyrelsen 2023

8 februari
16 mars
5 april
10 maj
7 juni

13 september
5 oktober
8 november
7 december