Politiska samverkansberedningen

I politiska samverkansberedningen diskuteras, beslutas och utvärderas prioriteringar i gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola .