Sammanträdesplan 2023

Sammanträdesplaner

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Fullmäktiges sammanträden direktsänds via webb och närradion och kan även ses i efterhand. Regionstyrelsens sammanträden är vanligtvis öppna för allmänheten. Övriga sammanträden är inte öppna för allmänheten men protokollen från sammanträdena publiceras så fort de har justerats.

Regionfullmäktige 2023

22 februari
25 april
20-21 juni

18 oktober
21-22 november

Regionstyrelsen 2023

8 februari
16 mars
5 april
10 maj
13 juni

13 september
10 oktober
8 november
7 december

Regionala utvecklingsnämnden 2023

1 februari
28 februari
18 april
23 maj

29 augusti
26 september
31 oktober
28 november

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023

27 januari
8 mars
30 mars
2 maj
30 maj

4 september
29 september
27 oktober
8 december

Patientnämnden 2023

9 februari
24 maj

27 september
14 december