Regionstyrelsen 7 december

Regionstyrelsen sammanträder onsdag 7 december 2022 med start kl. 13:00 i styrelserummet, Regionhuset i Luleå. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Till handlingarna

Handlingar till sammanträdet