Barn- och ungdomspsykiatrisk vård, Gällivare sjukhus

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistverksamhet för barn och ungdomar 0 - 17 år med psykisk ohälsa och deras familjer. I första hand tillgodoses barnens och ungdomarnas behov av stöd och hjälp av föräldrar, primärvård, skola och socialtjänst.

På BUP finns behandlare med olika kompetenser som kompletterar varandra. Psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterska arbetar tillsammans.

Du som söker BUP för första gången, eller om tidigare kontakt är avslutad sedan sex månader, vänder dig till BUP-linjen på telefon 010-452 63 64 oavsett var i länet du bor.
BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin, genom telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran.

Pågående ärenden vid BUP, Gällivare-Kiruna ringer tel: 0970 - 19 447.

Vägbeskrivning

Vi finns på Gällivare sjukhus. Ingång via huvudentrén. Sedan till vänster direkt efter apoteket. Du hittar oss i slutet av korridoren.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistverksamhet för barn och ungdomar 0 - 17 år med psykisk ohälsa och deras familjer. I första hand tillgodoses barnens och ungdomarnas behov av stöd och hjälp av föräldrar, primärvård, skola och socialtjänst.

På BUP finns behandlare med olika kompetenser som kompletterar varandra. Psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterska arbetar tillsammans.

Vi har mottagning i Gällivare. Alla besök är avgiftsfria och reseersättning utgår vid eventuell resa.

Postadress
BUP
Gällivare sjukhus
982 82 Gällivare

Telefon
0970 - 19 447, val 2

Om du behöver av- eller omboka ditt besök kan du göra det via 1177.se.

Avboka/omboka

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan