Neuropsykiatriska enheten, Sunderby sjukhus

Vi arbetar med att kartlägga barnets/ungdomens förmågor och svårigheter. Vi tar också hänsyn till hur familje- och andra omgivningsfaktorer påverkar barnets fungerande. Utredningen läggs alltid upp utifrån individens behov och i samråd med familjen.

För att kunna erbjuda bästa möjliga kompetens består vårt team av psykologer, barnläkare, socionom/kurator och specialpedagoger. Vi har även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Barnneurolog kan konsulteras vid behov och i förekommande fall samråder vi med logoped.

Samverkan med skola/förskola hör till våra rutiner. Vid behov samverkar vi också med barn- och ungdomshabiliteringen, barnmedicinmottagningen, övrig barnpsykiatri och socialtjänsten m fl. Alla kontakter sker med godkännande från familjen.

Tystnadsplikt gäller.

Kontakter med oss är kostnadsfria och vi betalar även ut ersättning för eventuella resor.

Kontakter med oss är kostnadsfria och vi betalar även ut ersättning för eventuella resor.

  • Öppettider

    Måndag-Fredag 08:00-17:00

Lars Löfgren

Verksamhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Madelene Halin Karlsson

Chefssekreterare
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Inga utbildningar för tillfället!

Vi arbetar med att kartlägga barnets/ungdomens förmågor och svårigheter. Vi tar också hänsyn till hur familje- och andra omgivningsfaktorer påverkar barnets fungerande. Utredningen läggs alltid upp utifrån individens behov och i samråd med familjen.

För att kunna erbjuda bästa möjliga kompetens består vårt team av psykologer, barnläkare, socionom/kurator och specialpedagoger. Vi har även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Barnneurolog kan konsulteras vid behov och i förekommande fall samråder vi med logoped.

Samverkan med skola/förskola hör till våra rutiner. Vid behov samverkar vi också med barn- och ungdomshabiliteringen, barnmedicinmottagningen, övrig barnpsykiatri och socialtjänsten m fl. Alla kontakter sker med godkännande från familjen.

Tystnadsplikt gäller.

Kontakter med oss är kostnadsfria och vi betalar även ut ersättning för eventuella resor.

Så här går en utredning till

I god tid före utredningen får du en kallelse med schema över aktuella tider. Vi försöker att lägga tiderna i nära anslutning till varann så att inte utredningen ska dra ut över alltför lång tid. Om tiderna inte passar för er kan vi naturligtvis försöka ändra i schemat.

Utredningen brukar innebära intensiva dagar för både barn/ungdom och föräldrar. Vid behov tar vi kortare eller längre pauser och det finns då möjlighet att fika eller äta i Restaurang Källan på egen bekostnad.

Om du har behov av att ta ledigt från jobbet för besöken hos oss har du rätt att anmäla och ta ut tillfällig föräldrapenning via Försäkringskassan. Läkarintyg utfärdas på begäran.

OBS! Detta gäller endast ungdomar under 16 år. Du får också ersättning för reskostnader i samband med utredningen. Detta ordnas i samband med att ni anmäler er i Barnhusets reception.

Utredningen inleds med ett anamnestiskt samtal med föräldrarna. Vid detta samtal går vi igenom barnets/ungdomens utveckling från första början och fram till nutid. Det är bra om du kan fundera igenom detta i förväg då det inte brukar vara så lätt att minnas med kort betänketid! Barnet/ungdomen deltar inte vid detta samtal.

Därefter kommer barnet/ungdomen att träffa psykologen vid några tillfällen – hur många beror på omständigheterna i det enskilda fallet, barnets ålder och uthållighet med mera.

Psykologen använder olika test som är speciellt utarbetade för att belysa olika svårigheter och färdigheter som barnet har. De är också anpassade efter barnets ålder.

Här är det bra om du som förälder deltar, åtminstone vissa gånger och när det gäller yngre barn.

Vid samma tillfälle brukar vi försöka planera in ett föräldrasamtal med kurator som gör en social kartläggning. Den kan innehålla till exempel familjens nätverk, speciella svårigheter kring barnet som påverkar övriga i familjen, funderingar kring stödinsatser och så vidare.

Ett läkarbesök hos barnläkare ingår också i utredningen. Doktorn gör en enkel somatisk/kroppslig undersökning och ställer frågor om barnets utveckling och hälsotillstånd.

Specialpedagogen kontaktar skolan, ibland intervjuar pedagoger via telefon och ibland görs observation på skolan. Syftet är att få en aktuell bild av hur barnet fungerar i sin skolmiljö. 

Allt detta sker förstås i nära samarbete med föräldrarna. Föräldrar och berörd personal brukar också få fylla i så kallade checklistor med frågor om barnets beteende i olika situationer.

När alla uppgifter är insamlade och test/samtal utförda ställs utredningen samman. Resultatet presenteras alltid först för föräldrarna, därefter för dem som familjen anser är berörda, till exempel lärare, assistent, BUP-mottagningen där barnet går eller andra som är viktiga för barnet och familjen.

Om föräldrarna så önskar kan även delar av det privata närverket få information, till exempel mor- eller farföräldrar eller syskon.

Allt detta bestäms utifrån varje familjs önskemål och behov.

Barnet/ungdomen får själv också information utifrån sin ålder och mognad.

En sammanställning av utredningen lämnas till föräldrarna som sen avgör vilka som ska få ta del av den. Remissvar skickas till den enhet som har remitterat. Allt som allt brukar utredningen ta några veckor.

Efter avslutad utredning avgörs från fall till fall hur en eventuell uppföljande kontakt ska se ut.