Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hjärta av bär

Kultur i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har i uppdrag att göra konst och kultur tillgängligt för dig som norrbottning eller som besökare.

I Norrbotten finns det förutsättningar för konstnärligt skapande som utforskar nya områden, överskrider gränser och synliggör olika aspekter av vår tillvaro. Med framtidstro och god självkänsla skapas ett attraktivt län med brett kulturutbud och stort livsutrymme dit du vill komma, där du vill stanna, vara delaktig och bidra.

Tillsammans för Norrbotten skapar vi bästa livet och bästa hälsan!

Kulturenheten, som organisatoriskt tillhör Avdelningen för regional utveckling vid Region Norrbotten, arbetar på uppdrag av kulturdepartementet och länets folkvalda politiker i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige med att främja regional kulturutveckling i Norrbotten. Detta görs bland annat genom att handlägga verksamhetsbidrag och projektstöd till kulturinstitutioner och kulturaktörer, genom att ansvara för processen med Kulturplan för Norrbotten och genom att agera samtalspart i nationella fora inom kulturområdet.

Region Norrbotten är huvudman för en rad kulturinstitutioner i Norrbotten; Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Regionbiliotek Norrbotten och den kulturfrämjande verksamheten; danskonsulent, hemslöjdskonsulent, konstkonsulent, Riksteatern Norrbotten, Resurscentrum för konst och Resurscentrum för litteratur.

Dessutom samfinansierar Region Norrbotten tillsammans med kommuner ett antal kulturinstutitioner; Norrbottensteatern, Havremagasinet, Konstmuseet i Norr, Dans i Nord, Filmpool Nord och BD Pop.

Sammantaget är den regionala kulturfinansieringen en förutsättning för att statliga kulturmedel kommer Norrbotten till godo, vilket kulturenheten ansvarar för i dialog med Statens Kulturråd enligt Kultursamverkansmodellen.

3 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering
  • 14
  • APR
  • 2017
  • 11:04

Sök projektmedel till kultur för barn och ungas hälsa

Region Norrbotten har infört ett projektstöd med fokus på kultur för barn och ungas hälsa. Projektmedlen ska stötta arbetsmetoder, modeller, strukturer och processer för att främja hälsa hos barn och unga genom kultur.

Sök projektmedel till kultur för barn och ungas hälsa

  • 15
  • MAR
  • 2017
  • 10:03

På väg - ny kulturplan för Norrbotten

Förslag till ny plan byggs via en omfattande dialogprocess tillsammans med varje enskild kommun, varje konst– och kulturområde samt civila samhället, där bland annat folkbildningen ingår. Totalt genomförs nästan 30 dialoger under perioden februari till...

På väg - ny kulturplan för Norrbotten

Se alla nyheter