De är nyckelpersoner för införandet av Cosmic i Region Norrbotten

Om ett knappt år ska vårdinformationsstödet Cosmic vara på plats hos Region Norrbotten. Från att ha jobbat mycket med organisatoriska och tekniska frågor har införandet nu övergått i en ny fas, där införandet i verksamheten är i fokus. Det konstaterar Krister Berglund och Fredrik Nilsson, nyckelpersoner i projektet och nya i sina roller sedan en tid tillbaka.

Krister Berglund och Fredrik Nilsson

Styrgruppen för FVIS-projektet (Framtidens vårdinformationsstöd) driver införandet av Cosmic i Region Norrbotten och den leds av Krister Berglund, som också är tillförordnad chef för division Nära.

– Jag ser fördelar med att vara verksamhetsnära. Det är viktigt att understryka att det inte är styrgruppen eller projektorganisationen som äger det här projektet utan verksamheten. Vi riggar för att vara en stödjande funktion och att de som ska jobba med Cosmic känner sig delaktiga i införandet, säger han.

Viktigt få med verksamheten

Fredrik Nilsson, huvudprojektledare, nickar instämmande.

– Projektet handlar naturligtvis till stor del om att skapa de tekniska förutsättningarna för Cosmic, men för att det ska bli framgångsrikt handlar det om att få verksamheten att efterfråga den kunskap de behöver för att klara utmaningen. Det är också därför vi för ett tag sedan startade det nya delprojektet Verksamhetens införande och utbildning.


Alla funktioner kommer inte att finnas med i Cosmic från start. Först handlar det om att få grundinställningen att fungera för verksamheten, säger Krister Berglund och Fredrik Nilsson.

Tredje region ut

Införandet av Cosmic är planerat till maj 2024 och följer en tidsplan där alla nio regioner ska vara igång innan årets slut.

– Vi är tredje region ut och kommer särskilt att följa Västerbotten och Örebro, som är före oss, för att vårt införande ska bli så bra som möjligt, säger Fredrik Nilsson och Krister Berglund.

Text och foto: Jonas Hansson

Både Krister Berglund och Fredrik Nilsson är bodensare med intresse för komplexa projekt.


Om Fredrik Nilsson

Han är född i Boden och numera åter bosatt där med sin hustru, som studerar till läkare på Sunderby sjukhus. Han har studerat i Luleå och Umeå. Först till ekonom, men efter något år bytte han spår till IT. De senaste tio åren har han jobbat med affärssystem, integrationer och förändringsarbeten inom det globala vattenteknikföretaget Xylem där han också varit chef. Innan det var han bland annat IT-chef på Liko i Alvik. Att han tog jobbet som huvudprojektledare för Cosmic berodde bland annat på att han ville göra något lokalt som var viktigt för människor. ”Jag gillar också det som är stort och komplext”. Den mesta fritiden går åt till barnen men när tillfälle ges blir det löpning eller en tur med cykeln, med eller utan motor.

Om Krister Berglund

Han bor i Sävast, där han också är uppvuxen. Han har en bakgrund som socialarbetare inom missbruksvården i Boden, har studerat socialt arbete i Umeå samt juridik och psykologi. Han har jobbat mycket med ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende och arbetat i olika chefsbefattningar på SIS, Statens Institutionsstyrelse. Under några år jobbade han som internkonsult för SIS med Linköping till Haparanda som sitt verksamhetsområde. Till regionen kom han först som verksamhetschef och därefter divisionschef på Psykiatrin Sunderbyn. I dag är han tillförordnad divisionschef för division Nära.