Anställning och utveckling

Hos oss finns det utrymme att växa och utvecklas. Hälsa och arbetsglädje är en viktig del i verksamheten och därför erbjuder vi en rad olika förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att må bra både på arbetet och på fritiden.

Jobba hos oss - ingressbild

Lediga jobb    Möt våra medarbetare

Förmåner

Du som arbetar ordinarie arbetstid på obekväm tid omfattas from 1/9 2023 av extra ersättning. Den extra ersättningen utgör 100 procent och ger alltså dubbel ersättning under kvällar, helger och nätter. Exempel: 50% ob-tid gav tidigare 4480 kr i månaden, ger nu 8960 kr i månaden.

 • Region Norrbotten har tecknat ett lokalt kollektivavtal med fackliga organisationer om extra ersättning för arbete under obekväm arbetstid. Avtalet gäller från 1 september 2023.
 • Avtalet utgår från bilagan Allmänna bestämmelser som hör till det centrala kollektivavtalet mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och fackliga organisationer.
 • Medarbetare får O-tillägg (så kallad OB-ersättning) då man arbetat ordinarie arbetstid på obekväm tid. Vilka tider som är ”obekväma” framgår av Allmänna bestämmelser.
 • Tillägget ges inte vid övertidsarbete, förutom för medarbetare som har ordinarie arbetstid förlagd till såväl vardag som söndag och/eller helgdag. Dessa får tillägg för arbete på obekväm arbetstid även när arbetet är fyllnads- eller övertidsarbete. Medarbetare får inte tillägget vid övertidsarbete under jour och beredskap.
 • Den extra ersättningen utgör 100 procent av det O-tillägg medarbetaren får enligt Allmänna bestämmelser.
Arbetstid 140 timmar/månad OB tom 31/8-23 OB från 1/9-23
OB tid 10% 896 1792
OB tid 20% 1792 3584
OB tid 30% 2688 5376
OB tid 40% 3584 7168
OB tid 50% 4480 8960
OB tid 60% 5376 10752
OB tid 70% 6272 12544
OB tid 80% 7168 14336
OB tid 90% 8064 16128
OB tid 100% 8960 17920

 

Här berättar Anna, Adam, Linda och Linda mer om vad satsningen innebär för dem

Hos oss står utveckling i fokus. Vi erbjuder dig en dynamisk utvecklingsmiljö där förbättrings- och förnyelsearbete är en viktig del av vardagen. Det innebär att du har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och påverka utformningen av ditt arbete och din arbetsplats.

Hos oss har du rätt till en individuell utvecklingsplan som utformas och följs upp i dialog med din chef.

Kompetensutveckling är inte bara traditionell utbildning. Vi erbjuder dig också mentorskap, handledning, nätverk samt ett stort utbud av interna kurser och föreläsningar. Vi arbetar med e-lärande vilket ger hög tillgänglighet och närhet till ny kunskap.

Region Norrbotten har förmånliga studieförmåner, bland annat för specialistutbildningar för sjuksköterskor, undersköterskor och skötare.

Studieförmånerna gäller studier på högskole-/universitetsnivå eller motsvarande.

Förmånerna gäller i första hand tillsvidareanställda, men även vikarier kan komma ifråga.

Vi erbjuder vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom flera olika områden, bland annat inom operation, anestesi, psykiatri och avancerad klinisk sjuksköterska.

Vill du veta mer får du gärna kontakta de verksamheter som har specialistsjuksköterskor.

Anestesi
Malin Wennberg, malin.wennberg@norrbotten.se
Maria Fogelvik maria.fogelvik@norrbotten.se

Avancerad klinisk sjuksköterska
Maria Rännare, maria.rannare@norrbotten.se 

Barnmorska
Marie Strand, marie.strand@norrbotten.se 

Barnmedicin och habilitering
Catharina Knutsson, catharina.knutsson@norrbotten.se 
Lena Bengtsson-Ranneberg, lena.bengtsson-ranneberg@norrbotten.se 
Linus Sundström, linus.sundstrom@norrbotten.se 

Barnpsykiatri
Therese Lundmark, therese.m.lundmark@norrbotten.se 

Distriktssköterska
Marie Stenback, marie.stenback@norrbotten.se 

Intensivvård
Stina Stridsman, stina.stridsman@norrbotten.se 

Kirurgi
Ann-Charlotte Johansson, ann-charlotte.johansson@norrbotten.se
Jenny Pettersson, jenny.pettersson@norrbotten.se 

Operation
Maria Fogelvik, maria.fogelvik@norrbotten.se
Åse Egerup, ase.egerup@norrbotten.se 

Palliativ vård
Rose-Marie Imoni, rose-marie.imoni@norrbotten.se 

Psykiatri
Emelie Jonsson Sandberg, emelie.jonsson-sandberg@norrbotten.se 
Terese Wahlroos, terese.wahlroos@norrbotten.se 

Våra medarbetare berättar

Mycket kompetensutveckling här på operation!

Amanda Perdahl har vidareutbildat sig till operationssjuksköterska. Hon jobbar på Sunderby sjukhus och säger att specialistutbildningen har varit otroligt värdefull och stimulerande.

– Den har betytt jättemycket och har gjort det möjligt för mig att jobba här på operation. Kompetensutvecklingen här är kontinuerlig och det är väldigt kul.

Amanda säger att hon har haft stor nytta av specialistutbildningen.

– Det krävdes att jag skulle gå den här utbildningen för att få titulera mig som operationssjuksköterska och såklart har det varit till stor nytta för mig.

Hon har ett tydligt budskap till alla sjuksköterskor som går och funderar på sin framtid:

– Om man är nyfiken eller intresserad kan man hospitera här hos oss eller göra en traineetjänst. Annars tycker jag att det bara är att köra på! För det är verkligen superkul.

Jag känner mig trygg i min yrkesroll

Kristina Ulander är specialutbildad distriktssköterska och hon jobbar på Sandens hälsocentral i Boden. Hon säger att vidareutbildningen har stärkt henne både som yrkesperson och människa.

Kristina hade länge velat jobba på en hälsocentral och därför valde hon att vidareutbilda sig.

– Jag kände att den här utbildningen passar bra när man jobbar på hälsocentral. Den ger mig det jag behöver i det dagliga arbetet. Jag har fått en bra grund för att kunna möta människor i alla åldrar.

Hon berättar vidare att hon jobbar mycket mer självständigt sedan hon läste vidare.

– Jag får möjlighet att träffa patienter själv och göra en första bedömning. Det är ett väldigt fritt arbete, med väldigt varierande uppgifter. Jag får träffa de mest akuta patienterna, men också arbeta med mer hälsofrämjande uppgifter som hälsosamtal.

Kristina säger att hon har mycket att tacka specialistutbildningen för.

Att jag blivit mer trygg i min yrkesroll gör att jag mår bra i mitt privatliv

Terese Wahlroos är vidareutbildad till specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, hon jobbar på rättspsykiatrin i Öjebyn.

För henne har vidareutbildningen inneburit en större kunskap i mötet med psykiskt sjuka människor.

– Utbildningen var enormt givande för mig och den har haft ett stort värde eftersom den har gett mig fördjupad kunskap att ta med i mötet med patienter. Men också något som jag kan sprida vidare till mina kollegor.

Utbildningen har betytt mycket för Terese i hennes yrkesroll, men också för henne som människa.

– Att jag har blivit mer trygg i min yrkesroll gör ju att jag mår bra i mitt privatliv.

FRÅGA: Säg tre bra saker med att gå en sådan här vidareutbildning.

– Dels får man den fördjupade kunskapen, dels får man en evidens som stödjer det arbete man gör. Men sedan får man dessutom hjälp att bygga nätverk.

Jag ville ta nästa steg och få nya utmaningar

David Hedberg har läst både intensivvårdsutbildningen och anestesiutbildningen. Nu jobbar han som narkossköterska och IVA-sköterska på Sunderby sjukhus.

För honom var specialistutbildningarna ett naturligt steg i karriären.

– Jag hade jobbat ett tag som sjuksköterska och kände att jag ville ta nästa steg, få nya utmaningar och fler verktyg att jobba med. Då kändes det naturligt att läsa vidare.

David trivs väldigt bra inom akutsjukvården.

– Är man som jag, varm i kläderna som sköterska och gillar det här med akutsjukvård, så är både intensivvårdsutbildningen och anestesiutbildningen jättebra. Man har verkligen fått grotta ner sig. Jag rekommenderar verkligen alla att söka någon av de här utbildningarna. Eller varför inte båda?

Jag får utreda själv, skriva diagnoser och undersöka

Berit Johdet har vidareutbildat sig till avancerad klinisk sjuksköterska. Hon jobbar sedan länge på Pajala hälsocentral.

Hennes specialistutbildning innebär att hon kan jobba väldigt mycket självständigt.

– Man kan säga att vi jobbar någonstans över specialistsjuksköterska och någonstans under läkare. Vi får bana mycket mark själva och jobba väldigt självständigt.

Berit är väldigt nöjd sin roll på jobbet, efter utbildningen.

– Jag får utreda själv, skriva diagnoser och undersöka. Sen finns det naturligtvis stöd att få, om man behöver det, från läkarkåren.

Berit rekommenderar alla sjuksköterskor att vidareutbilda sig.

– Absolut. Det är alltid roligt att lära sig mer, det är givande att upptäcka att man kan göra fler saker och att man har en annan förståelse.

– Specialistutbildningen har gett mig mer självförverkligande. Jag har jobbat länge inom vården, blev färdiglegitimerad 1997, så det här var ytterligare ett karriärsteg för mig. Väldigt utvecklande.

En bra introduktion lägger grunden för en bra start i arbetet. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker i ditt nya arbete. Därför har du rätt till en introduktion anpassad efter dig och dina behov.

Vi arbetar aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där du som medarbetare mår bra och trivs med ditt arbete.

Det hälsofrämjande synsättet innebär att på olika sätt identifiera, fokusera och utveckla det som fungerar bra och som av gruppen/individen upplevs som positivt och ger hälsa.

Det kan till exempel göras genom aktiviteter eller åtgärder som gör att vi känner glädje, delaktighet, motivation och engagemang till arbetsplatsen, arbetskamraterna och regionen. Hit hör också ett förebyggande synsätt som handlar om att istället identifiera och undanröja faktorer som ger ohälsa och skador.

Vi vill att du som medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Därför har många av våra verksamheter flexibel arbetstid och möjlighet för dig att lägga ditt eget schema.

Region Norrbotten vill inspirera dig som medarbetare att ägna dig åt hälsofrämjande aktiviteter. Därför erbjuds du som medarbetare 2 200 kronor per år i friskvårdsbidrag som du kan använda till flera idrotter och aktiviteter.

God hälsa är för de allra flesta människor en av de viktigaste sakerna i livet och därför erbjuds du att på betald arbetstid genomföra ett hälsosamtal när du fyller 40, 50 eller 60 år.

På hälsosamtalet diskuteras dina levnadsvanor och annat som kan påverka din hälsa. Du får individuellt stöd och råd till eventuella livsstilsförändringar.

Vi är en tobaksfri arbetsplats och ett av våra övergripande mål är en bättre folkhälsa i Norrbotten. Att sluta röka eller snusa är en klok satsning på dig själv. En satsning som gör dig friskare, starkare och rikare. Därför hjälper vi dig som vill sluta genom tobaksavvänjning på betald arbetstid.

Under din föräldraledighet kan du få ett tillägg på 10 procent av din grundlön i 180 dagar. Tillägget baseras på den lön du har när du går på din föräldraledighet.

Om du har en månadslön som överstiger Försäkringskassans ersättningstak betalar vi ut mellanskillnadsersättning, även kallad för föräldralön.

Om du skulle behöva sjukskriva dig får du efter 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Om du är sjuk längre än 90 kalenderdagar kan du få ersättning för 10 procent av lönebortfallet genom avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).

Du har i grunden 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år får du sex extra semesterdagar och när du fyllt 50 år har du totalt 32 semesterdagar.

Din pension består av två eller tre olika delar: allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Allmän pension är den pension som du får från staten och det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för den.

Som anställd i Region Norrbotten omfattas du av tjänstepension vilket är en kollektivavtalad pension som kompletterar den allmänna pensionen. Från och med 2023 omfattas de flesta av tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Undantag kan gälla bland annat för den som har en pågående sjuk- eller aktivitetsersättning eller om du i 2023 års val kopplat till nytt pensionsavtal hade rätt att välja och valde att stanna kvar i det gamla tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Pensionsavtalet AKAP-KR innebär att inbetalningarna till tjänstepensionen är 6 procent på din lön. Detta gäller dig som har en lön upp till 47 625 kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp) för 2024. För dig med lön över denna gräns avsätts först 6 procent upp till 47 625 kronor och sedan 31,5 procent upp till maxgränsen som motsvarar 30 inkomstbasbelopp.

Du väljer själv hur pengarna ska placeras. Nedan visas exempel på pensionsavsättning beroende på lönenivå:

 • Har du en månadslön på 25.000 kr/mån motsvarar det en avsättning på ca 18.000 kr/år.
 • Har du en månadslön på 32.000 kr/mån motsvarar det en avsättning på ca 23.040 kr/år.
 • Har du en månadslön på 60.000 kr/mån motsvarar det en avsättning på ca 43.200 kr/år plus en extra del för den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Hos oss kan du få möjlighet att löneväxla vilket innebär att du byter en del av din nuvarande lön mot en framtida pension. På så sätt får du en högre pensionspremie jämfört med om du betalt premien privat.

Genom Region Norrbottens olika chefsutbildningar får du som chef verktyg för att hantera och känna dig trygg i ditt ledarskap.

Två nya chefsprogram startar under våren 2022, Praktiskt ledarskap och Chefer som leder chefer. Move Management är upphandlad leverantör och utför regionens ledarskapsutbildningar.

Region Norrbotten har fem fritidsföreningar runt om i länet. Här kan du som medarbetare föreslå och genomföra hälsofrämjande aktiviteter exempelvis att anordna resor, spela bowling, åka skidor eller andra friskvårdsaktiviteter.

Om du ska arbeta eller praktisera i någon av Region Norrbottens verksamheter och har behov av en tillfällig personalbostad, kan du boka genom att skicka en bokningsförfrågan.

Region Norrbotten har tillfälliga boenden i orterna Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala och Piteå. Utbudet på orterna är begränsade.

Boka bostad

Bokningsförfrågan sker endast via nedanstående formulär. Observera att det förekommer avvikelser mellan orterna gällande regler för korttidsbokning. Välj den ort där du behöver bostad (du skickas då till vår andra webbplats vårdgivarwebben), fyll i formuläret och tryck på Skicka.

Boden
Gällivare
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå

Bostad på annan ort

För tillfälligt boende i Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Haparanda, Övertorneå eller Överkalix kontaktar du respektive hälsocentral.

Felanmälan

ServiceDirekt, telefon: 0920-71212 

Receptionerna besvarar frågor om:

 • Utlämning och inlämning av nycklar
 • Var lägenheterna finns och kommunikationer på orten
 • Trasig utrustning eller om något saknas
 • Städning

Gällivare sjukhus/reception

Telefon: 0970-191 42

Kalix sjukhus/reception

Telefon: 0923-762 76

Kiruna sjukhus/reception

Telefon: 0980-730 06, 730 16

Piteå sjukhus/reception

Telefon: 0911-750 50

Luleå/Boden Regionhuset reception:

Telefon: 0920-28 42 52

Personalbostäder besvarar frågor om:

 • Bokning av bostad
 • Regler och kontrakt
 • Hyra och andra kostnader för hyresgästen

E-post: personalbostad@norrbotten.se

Att vara chef

Som chef inom Region Norrbotten ansvarar du tillsammans med medarbetarna för att skapa hållbara resultat med invånar- och patientfokus.

Som chef hos oss visar du även riktningen genom att synliggöra mål och sammanhang. I uppdraget ingår både att leda verksamhetens förbättring och förnyelse och medarbetarnas utveckling.

Att vara chef är även att vara ledare. Ditt ledarskap skapas i en ömsesidig relation med medarbetarna där ni tillsammans bygger förtroende, sprider engagemang och arbetsglädje.

Som chef hos oss uppmuntrar och möjliggör du samarbete inom och mellan arbetsgrupper och tänker alltid på hur besluten påverkar hela regionen, idag och i framtiden.

I vår verksamhetsmodell beskriver vi vårt sätt att arbeta med utveckling. Där beskriver vi bland annat att vi kombinerar resursledning, flödesledning och strategisk ledning. Som chef hos oss får du också möjlighet att använda och utveckla din kompetens inom förändringsledning.

Som chef hos oss erbjuds du mentorskap oavsett om du är ny i rollen eller har många års erfarenheter i ditt ledarskap. Du har möjlighet att delta i något av våra utbildningsprogram för att ytterligare stärka ditt ledarskap!

Under din första tid hos oss får du en mentor. Ett mentorskap är givande både för adepten och mentorn, underlättar erfarenhetsutbytet inom regionen och bidrar till ökat nätverkande mellan chefer, där det är naturligt att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Det kommer att finnas en möjlighet att gå ledarutvecklingsprogrammet Praktiskt ledarskap där du får de grundläggande verktygen i ditt ledarskap.

Om du får möjligheten att vara chef över chefer finns programmet Chefer som leder chefer som ger dig kunskap om det indirekta ledarskapet och verktyg för att skapa en dynamisk ledningsgrupp.
Förutom utvecklingsprogrammen ovan erbjuds du även:

 • Fortbildning för chefer - utbildning inom bland annat arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrätt
 • Fortbildning för chefer – utbildning i HR-systemet

Jobba som sjuksköterska

Som sjuksköterska i Region Norrbotten ingår du i ett team där alla kompetenser samverkar för patientens bästa. Hos oss får du möjlighet till kompetens- och uppgiftsväxling med utökat ansvar i din yrkesroll. Vi arbetar personcentrerat och utgår från patientens fokus och resa genom vården.

Som sjuksköterska hos oss vill vi ta vara på din kompetens så att du får utvecklas i ditt yrke och göra karriär. Därför har vi tagit fram en modell för karriärvägar där får du en bild över vilka möjligheter du har att fördjupa och bredda din kompetens.

I din roll som sjuksköterska förväntas du ha ett etiskt förhållningssätt och medverka i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete. Din erfarenhet, kunskap och engagemang är viktig för att verksamheten ska fungera och utvecklas. I vår modell för karriärutveckling får du en bild över vilka möjligheter som finns att fördjupa eller bredda din kunskap.

Tillsammans med din närmaste chef skapar du en individuell utvecklingsplan, oavsett i vilken nivå du befinner dig på. Planen blir ett stöd vid utvecklingssamtal och ska förankras i verksamhetens behov.

Vi hoppas att du som sjuksköterska ska trivas hos oss, känna att du kan utvecklas och att du vill utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Legitimerad sjuksköterska
Med eller utan tidigare vårderfarenhet

Arbetssätt och ansvar
Som sjuksköterska är det viktigt att du kan ta egna initiativ, kan bedöma och sätta in lämpliga åtgärder. Du ska så småningom kunna arbeta självständigt och leda omvårdnadsarbetet. Som nyutbildad kan du få vägledning från en mentor under det första året. Här finns utrymme att diskutera och reflektion över vårdsituationerna så att du både får bekräftelse och möjlighet att utveckla din kunskap.

Stöd för din utveckling

 • Individuellt introduktionsår
 • Individuell kompetensutvecklingsplan
 • Regelbunden uppföljning och avstämning

Legitimerad sjuksköterska
Mer än 2 års klinisk erfarenhet

Arbetssätt och ansvar
Som erfaren sjuksköterska arbetar du självständigt. Du ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet, vårdplanering och har ett eller flera ansvarsområden. På denna nivå förväntas du medverka aktivt i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete. Du handleder studenter på grundnivå och introducerar nya kollegor.

Stöd för din utveckling

 • Kurser/utbildningar riktade mot specifikt ansvarsområde
  relaterat till aktuell verksamhet
 • Studenthandledarutbildning
 • Individuell kompetensutvecklingsplan
 • Regelbunden uppföljning och avstämning
 • Påbörja funktions- eller specialistutbildning

Legitimerad sjuksköterska
Funktionsutbildad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med magister - eller masterexamen
Mer än 4 års klinisk erfarenhet, individuell bedömning

Arbetssätt och ansvar
Du utvecklar och bedriver självständigt arbete inom verksamhetens specialområden med fokus på god vård och patientsäkerhet. Sjuksköterskor som har nått nivå 1 och 2 vänder sig till dig för handledning. Du fortsätter handleda studenter på grundnivå och introducera nya kollegor.

På denna nivå kan du ha egen mottagningsverksamhet och egna patienter. Du ska kunna identifiera problem tidigt i processen, bedöma komplexa situationer och förutse oväntade konsekvenser.

Om du ansöker om utbildningsanställning och får den beviljad, har du möjlighet att studera till specialistsjuksköterska på halvtid.

Funktionsutbildning 15 hp inom till exempel diabetes, stomi, astma/kol, uroterapi, geriatrik, hjärta, infektion med flera. Specialistutbildningar enligt Socialstyrelsen: ambulanssjukvård, anestesisjukvård, distriktssjuksköterska, intensivvård, kirurgisk vård, medicinsk vård, onkologisk vård, operationssjukvård, psykiatrisk vård, vård av äldre, hälso- och sjukvård för barn samt valfri inriktning enligt regeringsbeslut 2013.

Stöd för din utveckling

 • Kurser och utbildningar riktade mot specifikt ansvarsområde relaterat till aktuell verksamhet
 • Inhämta kunskap genom kurser, kongresser eller motsvarande
 • Handledarutbildning
 • Eventuell utbildningsanställning
 • Individuell kompetensutvecklingsplan
 • Regelbunden uppföljning och avstämning

Exempel på roller

 • Sjuksköterska med specialfunktion
 • Specialistsjuksköterska inom verksamhetens område
 • Utvecklings-/teamsjuksköterska
 • Samordningssjuksköterska, kontaktsjuksköterska
 • Teamansvarig
 • Mentor för nya medarbetare
 • AKA

Legitimerad sjuksköterska
Funktionsutbildad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med magisterexamen
Mer än 5 års klinisk erfarenhet, individuell bedömning

Arbetssätt och ansvar
Som specialist arbetar du självständigt i och utvecklar verksamheten inom ditt specifika ansvarsområde. Du förmedlar din kunskap, deltar aktivt i metodutveckling och medverkar i process- och förbättringsarbete. Som specialist handleder du studenter på avancerad nivå.

Stöd för din utveckling

 • Fortbildning inom specialområdet
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Inhämta kunskap genom kurser, kongresser eller motsvarande
 • Individuell kompetensutvecklingsplan
 • Regelbunden uppföljning och avstämning

Exempel på roller

 • Sjuksköterska med avancerad och självständig mottagning, till exempel endoscopist, ortoptist
 • Sektionsledare
 • Huvudhandledare
 • Mentor och utbildare inom specialiteten

Legitimerad sjuksköterska
Funktionsutbildad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med magister- eller masterexamen
Mer än 5 års erfarenhet, individuell bedömning

Arbetssätt och ansvar
På den här nivån finns många inriktningar. Gemensamt för alla är att du arbetar åtminstone 50 procent med kliniskt arbete som avancerad specialistsjuksköterska. På denna nivå stöttar du din närmaste chef i förändring av verksamheten.

Du driver självständigt eller i team verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten, bland annat genom patientnära forsknings- och utvecklingsfrågor. Du utvecklar och förmedlar din kunskap inom ditt specifika ansvarsområde, deltar aktivt i metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt och handleder studenter på avancerad nivå.

Stöd för din utveckling

 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Inhämta kunskap genom kurser, kongresser eller motsvarande
 • Individuell kompetensutvecklingsplan
 • Regelbunden uppföljning och avstämning

Exempel på roller

 • Doktorandtjänst
 • AKS – avancerad specialistsjuksköterska (masterexamen i omvårdnad)
 • Mentor och utbildare inom specialiteten
 • Huvudhandledare
 • Adjungerad lärare

Legitimerad sjuksköterska
Funktionsutbildad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med magister- eller masterexamen
Licentiat- eller doktorsexamen
Flera års klinisk erfarenhet, individuell bedömning

Arbetssätt och ansvar
Du arbetar exempelvis med patientnära forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och ledarskapsfrågor. De studenter du handleder och utbildar studerar på avancerad nivå. Du har ett väl definierat ansvarsområde som omfattar minst 50 procent kliniskt arbete. Befattningen syftar
till att föra forskningen in i verksamheten och bidra till utveckling.

Stöd för din utveckling

 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Individuell kompetensutvecklingsplan
 • Inhämta kunskap genom kurser, kongresser eller motsvarande

Exempel på roller

 • Forskningstjänst i samarbete med universitet med syfte att föra forskningen in i verksamheten och bidra till utvecklingen
 • Mentor och utbildare inom specialiteten
 • Sjuksköterska med utökat ansvar

Som sjuksköterska hos oss får du som jobbar heltid på natten en arbetsvecka på 32 timmar, jämfört med 34 timmar och 20 minuter med det nationella avtalet.  Även du som vill arbeta enstaka nätter erbjuds en arbetstidsförkortning.

Som sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska på något av regionens sjukhus respektive rättspsykiatrins vårdavdelningar i dygnet runt verksamhet eller på akutmottagningar får du ett lönetillägg. Lönetillägget är på 30 000 kronor per år vilket blir 2 500 kr per månad vid heltidsarbete.

Att gå från student till att vara ny i yrket kan vara ett stort steg. Speciellt i ett arbete med stort ansvar och omvårdnad av andra människor. För att du som ny sjuksköterska ska få en bra start i ditt yrke och för att det första året på jobbet ska blir stimulerande, utvecklande och tryggt erbjuder vi ett kliniskt basår.

Du anställs med en tillsvidareanställning på en av regionens avdelningar eller enheter. Anmälan till det kliniska basåret sker i dialog med din närmsta chef.

Basåret består av tre delar som tillsammans ska bidra till färdighetsträning, professionell utveckling och en god arbetsmiljö.

 1. Strukturerad och förstärkt arbetsplatsintroduktion
 2. Utbildning
 3. Mentorsamtal i grupp

Du får också möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra nyanställda sjuksköterskor i regionen.

Under det första året har du en utsedd handledare/coach som du träffar regelbundet, först med täta kontakter och gradvis mer sällan.

Under året erbjuds du sju utbildningsdagar inom följande områden:

 • Omhändertagande av den akut sjuka patienten
 • Patientsäkerhet
 • Äldres vård och hälsa och palliation
 • Region Norrbottens verksamhetsmodell

Gemensamma reflektioner används som verktyg för din professionella utveckling. Mentorsamtalet leds av personer som är erfarna och utbildade i att arbeta med reflektion och vägledning.

I mentorskapet får du möjlighet at reflektera över utmaningar, som komplexa vårdsituationer, etiskt svåra situationer och stress, men också på möjligheter i yrkesrollen och vad som ger arbetsglädje.

Efter genomfört program hoppas vi att du får:

 • En bra ingång till ett tryggt och stimulerande arbetsliv.
 • Stöd för färdighetsträning, kompetensutveckling och kompetensutbyte.
 • En förutsättning för en tydlig och säker yrkesroll.
 • Det är även en möjlighet för oss som region att ta tillvara på all ny kunskap som du som ny i yrket har med dig. Det ger kraft i vårt utvecklingsarbete med att leverera vård på nya sätt framöver.

Programstart: höst och vår.

Om du är intresserad av att specialisera dig som sjuksköterska finns möjlighet att söka studieförmåner:

 • Du kan ansöka om studielön vid heltidsstudier.
 • Är du är intresserad av att studera kurser på universitetet finns möjlighet att söka studieledighet med lön.
 • Vi har även utbildningstjänster inom vissa specialistområden, som innebär att du arbetar halvtid och utbildar dig halvtid med full lön.

Ansökan - Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård (LTU.se)

Specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska inom verksamheterna Anestesi, Operation och Intensivvård för du ett funktionstillägg på 30 000 kronor per år vilket blir 2 500 kr per månad vid heltidsarbete.

Jobb och praktik inom Folktandvården

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som är nyfiken på Folktandvården Norrbotten och som funderar på hur det är att arbeta här. För oss är det viktigt att du som medarbetare får en bra start på ditt nya arbete. Därför erbjuds du ett antal olika introduktionsmöjligheter, bland annat vårt ettåriga introduktionsprogram.

Vi erbjuder dig:

 • Vårt ettåriga introduktionsprogram - HOS oss
 • Utsedd handledare
 • Introduktion på din klinik
 • Utbildning i journalsystem
 • Tillgång till en gedigen intern utbildningskatalog
 • Förmåner

Varför ger vi dig allt detta?

 • Vi vill att du ska få utvecklas i din yrkesroll och få en hög och bred kompetens.
 • Vi vill behålla dig!

Kontakt

Mia Asplund
E-post: mia.asplund@norrbotten.se
Tel: 0920-710 42

Som nyanställd erbjuds du ett ettårigt introduktionsprogram som vi valt att kalla HOS oss.

Ordet HOS bildas av våra tre värdeord hälsa, omtanke och service. Programmet består av fyra delar och syftar till att du ska få insyn i:  

 • Hur Folktandvården är uppbyggd.
 • Vad det innebär att vara medarbetare hos oss.
 • Varför vi arbetar som vi gör.

För oss är det viktigt att du får en bra introduktion därför fokuserar programmet på bra föreläsare, möjlighet att nätverka och falldiskussioner. Förutom att utbyta erfarenheter med andra nya och erfarna kollegor hoppas vi att introduktionen ska bidra till att du utvecklas och samlar ny kunskap som hjälp i ditt dagliga arbete. 

Programmets fyra delar

Del 1: Värderingar 

Dag ett pratar vi om de värderingar vårat arbetet bygger på och varför. Dessutom spelar vi värdegrundsspel och äter middag tillsammans. Dag två diskuterar och utmanar vi våra värderingar kring olika intressanta patientfall med erfarna kollegor.

Del 2 och 3: Principer

Under fyra dagar blandas föreläsningar, bikupor och gruppdiskussioner. Vi pratar bland annat om lagar, taxan, vårdplanering, patientsäkerhet och avvikelser. Vi får även träffa vårt centrala leanstöd, representanter från specialisttandvården och Tandteknik Norr.

Del 4: Ledarskap och medarbetarskap 

Dag ett pratar vi om vad ledarskap och medarbetarskap betyder hos oss, både ur ett teoretiskt perspektiv och med ett humoristiskt inslag. Dag två diskuterar vi om hur det är att arbeta i en politisk styrd organisation. 

Vi vill att du ska växa både i jobbet och som människa. Därför erbjuds du ett internt utbildningsutbud som gör det möjligt för dig att vidareutbilda dig under hela din karriär.

Folktandvården Academy

Folktandvården Academy är vårt skräddarsydda program för din kompetensutveckling. Förutom en mängd odontologiska kurser och utbildningar erbjuds du ett flertal kompetensutvecklingsprogram oavsett om du arbetar som administrativ personal, tandsköterska, tandhygienist, tandläkare, tandtekniker eller som chef.

Ett annat sätt att utvecklas är att delta i något utvecklingsprojekt. De kan handla om hur vi skapar bäst tillgänglighet för norrbottningarna, digitalisering eller att utveckla nya arbetssätt. För dig som vill bedriva ett eget forskningsprojekt kan du varje år ansöka om medel för detta.

Citat från en medarbetare:
”Jag blev rekommenderad att söka mig till Folktandvården Norrbotten. Jag var nyutexaminerad när jag kom hit och kunde nästan inget. 3 års arbete hos Folktandvården Norrbotten har gett mig erfarenhet motsvarande 5–6 år på större kliniker”.

Odontologiska utbildningar

Vår utbredning i hela Norrbotten med både små och stora kliniker samt en specialisttandvård innefattande alla åtta odontologiska specialiteter innebär stora möjligheter till vidareutveckling under hela din yrkeskarriär. Vi erbjuder regelbundet aktuella och inspirerande utbildningar speciellt framtagna för behovet i verksamheten

Kunskapsöverföring

Hos oss är du en viktig del i teamet. Med hundratals kollegor runt om i länet har du möjlighet att utbyta och överföra kunskap i din vardag. Genom våra olika erfarenheter och roller utvecklas vi och lär av varandra – det skapar arbetsglädje.

Specialistutbildning

ST­-utbildningen innebär klinisk specialiseringstjänstgöring på Tandvårdens Kompetenscentrum i Luleå, Gällivare eller Piteå i minst tre år. 

Samtidigt genomgår du ett teoretiskt utbildningsprogram som är individuellt anpassat. Under hela utbildningen har du ett nära samarbete med samtliga specialiteter.

Är du nyfiken på ett tandvårdsyrke eller har du inte bestämt dig för något yrkesval ännu? Välkommen att prova på att arbeta vid en av våra kliniker. Kravet för att du ska kunna söka Prova-på-jobb är att du har fyllt 18 år.

Längden på praktiktiden bestäms i samråd med klinikens enhetschef. En rekommendation är att du praktiserar 2-6 veckor för att få en så bra uppfattning som möjligt om hur det är att arbeta i tandvården. Som praktikant får du en timanställning med 40 timmars praktiktid per vecka.
Intresserad?

Vad får jag göra?

Som praktikant hos oss får du träffa personal från våra olika yrkeskategorier och en inblick i deras arbete. Du får en egen handledare som ansvarar för introduktion, planering och utvärdering av praktikperioden.

Du får delta i de dagliga arbetsuppgifterna på arbetsplatsen, som till exempel att vara med vid undersökningar, men du får även möjlighet att själv hjälpa till med uppgifter av enklare slag.

Vad får jag lära mig?

 • Hur arbetslivet fungerar
 • Hur det är att arbeta som tandhygienist, tandläkare, tandsköterska eller tandtekniker
 • Hur jag själv fungerar i olika situationer
 • Hur utbildning och arbete hänger ihop
 • Teamarbete och kamratskap

Stora möjligheter till arbete

De kommande åren förväntas vi få stora pensionsavgångar vilket gör att tandvård är en bransch som det är lätt att få arbete inom. Tandläkare är dessutom ett av de yrken som Arbetsförmedlingen listar som lättast att få arbete som inom 5–10 år.

Ansök

Är du intresserad av att arbeta inom Folktandvården är du välkommen att kontakta enhetschef eller samordnare på din ort.

Intresseanmälan - prova på jobb

Folktandvården i Norrbotten ger dig som studerar till något tandvårdsyrke möjlighet att arbeta under sommarlovet oavsett vilken termin du studerar på. Om du beviljas sommarjobb kan vi också, om behov finns i verksamheten, erbjuda fler jobbperioder, exempelvis under julledigheter.

För vem?

För dig som studerar till ett tandvårdsyrke och har läst minst en termin på din utbildning. Våra sommarjobb är i första hand reserverade för studenter som fått stipendium från Region Norrbotten och i andra hand till andra studenter som har anknytning till länet. Men även du som skulle tycka att det vore spännande att spendera en sommar i Norrbotten utan att ha anknytning till länet är välkommen med din intresseanmälan.

Arbetsuppgifter?

Som sommarjobbande inom allmäntandvård arbetar du på någon av våra kliniker inom länet. Dina arbetsuppgifter beror på klinikens behov under sommaren och hur långt du kommit i din utbildning. Det är till exempel vanligt att du som är i början av din utbildning först lär dig sterilarbetet. Där lär du dig grunderna för hygienrutiner och instrumenthantering. Nästa steg är att börja träna på assistans till tandläkare, vilket ofta kommer lite senare på utbildningen. För tandläkare på de högre terminerna finns ibland möjlighet på kliniken att ta emot egna profylaxpatienter eller hjälpa till med patientbehandlingar med till exempel terminalanestesi eller enklare fyllningar.

Som sommarjobbare från tandteknikerutbildningen arbetar du med de tandtekniska arbeten som förekommer på Tandteknik Norr och som du hunnit lära dig på din utbildning.

Vi försöker erbjuda jobb som ska vara utvecklande för dig utifrån möjligheterna på varje arbetsplats.

Hur anställs du?

Vi erbjuder dig en timanställning under ett antal veckor. Verksamhetens behov och vad du angett som passar dig, period och antal veckor, är styrande.

Lön

Lönen är individuell och utgår från hur långt du kommit i din utbildning.

Ansökan till sommarjobb

Ansökan 2023

Sista ansökningsdag 28 februari 2023

Vill du veta mer?

För mer information om sommarjobben, kontakta:

Jenny Ahlbäck, HR-partner
jenny.ahlback@norrbotten.se

Du som studerar till något av tandvårdsyrkena tandläkare, tandhygienist, tandsköterska eller tandtekniker och bor eller har bott i Norrbotten har möjlighet att söka stipendium från Folktandvården i Norrbotten. Stipendiet kan du söka så snart du har avslutat din första termin med godkänt resultat.

I din ansökan vill vi att du berättar vem du är.Tala om vad som fick dig att söka till ett tandvårdsyrke.

Två gånger per år behandlas ansökan till stipendium. Om du har sökt till och med sista februari behandlas din ansökan i mars. Söker du till och med sista oktober behandlas ansökan i november.

Folktandvårdens krav på dig som söker stipendiet

 • Du bor i, eller har bott i Norrbotten
 • Utbildningen genomförs i Sverige
 • Du uppbär inte någon form av ersättning från arbetsgivare för att genomgå utbildningen
 • Du har genomfört första terminen med godkänt resultat och kan uppvisa studieintyg på detta

Ansökan ska innehålla

 • Personligt brev där du beskriver din koppling till Norrbotten
 • Bakgrund till att du valde att söka dig till ett tandvårdsyrke
 • Adressuppgifter både till studie- och hemorten samt mobilnummer och e-post
 • Studieintyg

Stipendiets storlek

Stipendiets storlek är 1 500 kronor per termin och varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

 • Tandläkare - 15 000 kronor
 • Tandhygienist - 9 000 kronor
 • Tandsköterska - 4 500 kronor
 • Tandtekniker - 9 000 kronor

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stipendiet genom att fylla i en ansökan.

Ansökan om stipendium

Ansökningar till detta stipendium behandlas två gånger per år. Ansökan till och med sista februari behandlas i mars och ansökan till och med sista oktober behandlas i november.

Stipendiet är skattefritt och utbetalas till den adress som du anger i ansökan. Det är viktigt att du uppger en adress där vi kan nå dig en tid framöver eftersom stipendiet utbetalas via avi.

Välkommen med din ansökan!