Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Därför har Region Norrbotten startat en visselblåsarfunktion, en anonym kanal att rapportera om missförhållanden som är till för både anställda, volontärer, praktikanter, inhyrd personal och personer som annars utför arbete under regionens ledning och kontroll.

Regionen vill att alla anställda i Region Norrbotten upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen men om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det nu möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef.