Vägvisare mot blå himmel

Regler och rättigheter

Alla norrbottningar har rätt till god vård på lika villkor. Vården ska vara trygg, säker och tillgänglig. Vi vill erbjuda dig bra vård och vill att du ska känna förtroende för oss. Vi vill även stärka ditt inflytande och dina valmöjligheter för att utveckla verksamheten tillsammans med dig.

Biobank

En biobank är en samling prover, till exempel blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover, som tas i hälso- och sjukvården.

Din journal

Information om hur vi hanterar din journal hur du kan ta del av.

Klagomål och synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

LSS Råd och stöd

LSS Råd och stöd i Norrbotten består av ett länsövergripande team och det finns mottagningar på alla sjukhus i Norrbotten.

Patientavgifter

Det är regionfullmäktige som bestämmer hur mycket det ska kosta när du besöker vården. Här kan du läsa om avgifter i vården, högkostnadsskydd och fakturainformation.

Sjukresor

Nästan alla typer av vårdbesök ger dig rätt till bidrag till sjukresa. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du kan få bidrag.

Smittskydd

Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete.

Stöd och hjälpmedel

Samlad information om glasögonbidrag, samordnad individuell plan och hjälpmedel.

Vård för personer från andra länder

Vad som gäller för asylsökande, papperslösa, EU-migranter som är i behov av vård och språktolk

Vård i annan region eller utomlands

Vad gäller för dig som får vård i annan region eller utomlands.

Vårdgaranti och väntetider

Vad som gäller kring vårdgarantin och väntetider inom vården.

Vårdval Norrbotten

Alla som bor i Norrbotten kan fritt välja hälsocentral - alltså göra ett vårdval.