Påverkan, synpunkter och klagomål

Som patient, närstående och medborgare har du flera olika ingångar till att kunna påverka eller framföra synpunkter till Region Norrbottens verksamheter.

Överklaga beslut

Region Norrbottens samtliga verksamheter har möjlighet att samla ihop patienter, närstående och medborgare för samverkan och dialog i syfte att förbättra och utveckla verksamheten.