Våra vårdenheter

Här hittar du alla regionens verksamheter inom hälso- och sjukvård, till exempel hälsocentraler, sjukhus, kliniker och mottagningar. Du hittar allt samlat även under söksidan Hitta vård.

Hälsocentraler

I Region Norrbotten finns ett 30-tal hälsocentraler som drivs av regionen och privata vårdgivare.

Jourcentraler

Om du eller en närstående blir sjuk eller skadad på kväll eller helg och behöver komma i kontakt med vården, ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. De ger dig råd och tar kontakt med den jourcentral som finns närmast dig i länet.

Kliniker och mottagningar

Majoriteten av våra kliniker och mottagningar inom regionen finns på våra sjukhus.

Sjukhus

Det finns fem sjukhus inom Region Norrbotten, tre vid kusten och två i Malmfälten.

Ungdomsmottagningar

Region Norrbotten har ungdomsmottagningar på flera orter i länet. Vissa mottagningar samarbetar med kommunerna på respektive ort.

Servicepunkter

Det finns servicepunkter via Arjeplogs, Arvidsjaurs, Jokkmokks och Laponias hälsocentraler.