Om du blir sjuk

Om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa vänder du dig i första hand till din hälsocentral.

För sjukvårdsrådgivning kan du också hitta mycket information på 1177.se och telefon 1177.

Ring 112 om du behöver akut vård

Blir du akut sjuk eller allvarligt skadad, ring 112, eller ta dig till närmaste akutmottagning.