Priser och behandlingar

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom.

Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Priser, stöd och bidrag

Priset på tandvård kan variera beroende på din ålder och på vilka behov av tandvård du har.

Kostnader och ersättningar inom tandvård (1177.se)

Om du behöver tandvård under helger så kostar det lite extra för Folktandvården. Det innebär att om du söker vård under lördagar, söndagar och storhelger så använder vi oss av en helgjourtaxa. Du betalar då 50 % mer än tandvårdstaxans pris.

Om du inte kommer till ditt bokade besök, kostar det 400 kronor + faktureringsavgift 50 kronor för både vuxna och barn, oavsett orsak till uteblivandet. 

Avboka tid

Alla medborgare från 24 år och äldre får ett tandvårdsbidrag i form av ett konto hos Försäkringskassan. Bidraget kan användas som delbetalning för tandvård. Tandvårdsbidraget kan sparas i maximalt två år. 

Bidragets storlek varierar beroende på ålder

 • 24-29 år, 65 år och äldre, 600 kronor
 • 30-64 år, 300 kronor

Ditt konto fylls på med dessa belopp den 1 juli varje år. Det sammanlagda beloppet kan aldrig bli större än två års bidrag.

Den andra delen i det statliga stödet är ett skydd mot höga tandvårdskostnader.

 • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar vuxna patienter fullt pris. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning.
 • För kostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor ersätts patienten med halva beloppet av behandlingens referenspris* ( eller halva beloppet av vårdgivarens pris om det är lägre än referenspriset)
 • För kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts patienten med 85 procent av priset, beräknat enligt punkten ovan.

* Referenspriser är det pris staten satt som beräkningsgrund för tandvårdsersättningen. 

 • Kan ges till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att din tandhälsa kan försämras.
 • Bidraget ger dig 600 kronor per halvår. Perioderna startar den 1 januari och den 1 juli. Bidraget kan inte sparas till nästa period. Däremot kan du spara delar av bidraget och använda flera gånger under samma period.
 • Bidraget kan användas till att betala undersökningar och förebyggande tandvårdsåtgärder. 

På försäkringskassan kan du läsa mer om det särskilda tandvårdsbidraget och vilka sjukdomar som berättigar till bidraget.

Försäkringskassan

Du som

 • har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg
 • har ett beslut om LSS eller lider av vissa sjukdomar/funktionsnedsättningar
 • lider av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
 • behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

kan ha rätt till Region Norrbottens tandvårdsstöd. Det innebär att du får viss tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För Region Norrbottens tandvårdsstöd gäller fritt vårdval så du kan välja att få din tandvård på en privat tandvårdsmottagning eller hos Folktandvården.

Du som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller hemtjänst kan ha rätt till så kallad "nödvändig tandvård". Det är i första hand kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om du har rätt till den här delen av tandvårdsstödet och hen utfärdar i så fall ett tandvårdsstödsintyg till dig.

Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård i syfte att behandla smärta och obehag i munnen, säkerställa din tuggförmåga och godtagbar estetik. När du besöker tandvården betalar du endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är du äldre än 85 år är besöket kostnadsfritt. Tandvårdsstödsintyget kan även skrivas ut chef för särskilt boende, ansvarig sjuksköterska eller läkare.

Tandvård vid stort omvårdnadsbehov (1177.se)

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i sjukdomsbehandlingen. Du kan till exempel behöva vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller transplantation, ha extrem tandvårdsrädsla eller grava frätskador på tänderna efter att tidigare ha haft en ätstörningssjukdom.

För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården. I vissa fall krävs även tillstånd från regionen.

Tandvård som en del av behandling av sjukdom (1177.se)

Den som har vissa långvariga sjukdomar och funktionsvariationer behöver ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen för med sig en ökad risk för tandskador, eller på problem med att sköta munhygienen.

Läkarintyg krävs

Intyget ska utfärdas av läkare på en särskild blankett till Region Norrbotten, som beslutar om du har rätt till stöd. I så fall får du ett så kallat F-kort som du visar upp när du besöker tandvården.

Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning(1177.se)

Behandlingar

Att använda fluorid är ett bra sätt att undvika hål i tänderna. Fluorid kan laga ytliga skador på tänderna och hindra att det uppstår nya. Den bästa behandlingen du kan göra själv är att borsta tänderna med tandkräm som innehåller fluorid.

Behandla tänder med flourid (1177.se)

Det finns flera olika material som kan användas om du behöver laga en tand. Det finns också flera olika material som kan användas om du behöver nya konstgjorda tänder som ersätter dem du har förlorat.

Material för att laga och ersätta tänder(1177.se)

Du kan behöva en tandställning när tänderna vuxit snett, sitter för tätt eller något annat i bettet behöver förbättras. En sådan behandling kallas tandreglering. Tandställning är vanligast hos unga, men kan användas i alla åldrar.

Tandställning - tandreglering (1177.se)

Det finns olika metoder att bleka tänderna men alla görs med blekmedel, oftast i form av gel som läggs på tänderna. Ibland kombineras blekmedel med ljusbehandling eller laser.

Tandblekning(1177.se)

En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och avlägsnar tandens inre mjuka vävnad för att sedan fylla rotkanalen. En rotfyllning görs ofta på grund av att du har fått en infektion i en tand när bakterier har kommit in genom ett hål.

Rotfyllning (1177.se)

Din tand behöver lagas om du har fått hål i den eller om en gammal lagning har gått sönder. Det finns några olika sätt att laga en tand, men det vanligaste är att den lagas med en fyllning.

Laga tänder (1177.se)

Det finns olika typer av konstgjorda tänder. Du kan få allt från en tand till en hel tandrad ersatt. De konstgjorda tänderna kan vara fasta eller avtagbara.

Konstgjorda tänder - tandproteser

Du kan få lokalbedövning eller annan smärtlindring hos tandläkaren. Det får du för att det inte ska göra ont när du till exempel får en tand lagad. Barn brukar alltid få bedövning.

Bedövning och smärtlindring vid tandvård(1177.se)