Utbildad utomlands/Educated Abroad

Vi ser alltid fram emot att komma i kontakt med våra framtida medarbetare.

Om du är nyfiken på att arbeta med oss på Region Norrbotten kan du maila oss på hr_rekrytering@norrbotten.se.

Du kan också skicka in din ansökan via länkarna nedan.

We always look forward to hearing from our future coworkers. If you’re curious about working with us at Region Norrbotten, you can email hr_rekrytering@norrbotten.se.

You can also send your application via the links below.

Open application physician

Hälso- och sjukvårdsyrken som inte kräver legitimation

För yrken som inte kräver legitimation, till exempel undersköterska, tandsköterska och medicinsk sekreterare, rekommenderar vi att du tar kontakt med Universitets- och högskolerådet. De gör en bedömning av din utländska utbildning.

Universitets - och högskolerådet

Healthcare Professions That Don’t Require a Licence

For professions that don’t require a licence, such as assistant nurse, dental nurse and medical secretary, we recommend that you contact the Swedish Council for Higher Education, UHR. They will assess your foreign education.

Read more from UHR