Covid-19

Region Norrbotten följer noga händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer när det gäller coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Från och med 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Tidbokning för vaccination mot covid-19 (1177.se)

Vaccin mot covid-19 (1177.se)

Rekommendationer om covid-19 (Folkhälsomyndigheten.se)