Barn får bandage på sitt ben

Vård och hälsa

Regionens största uppdrag är att sköta hälso- och sjukvården. Verksamheten berör alla norrbottningar i många olika skeden av livet. Vi arbetar för att främja folkhälsan. Allt för att norrbottningarna ska må så bra som möjligt.

Att vänta och få barn

Här hittar du samlad information kring förberedelser, förlossning och tiden efter.

Blodgivning

Att ge blod är viktigt på riktigt – hjälp till att rädda liv.

Covid-19

Samlad information kring covid-19 och vad som gäller i Norrbotten.

Diagnoser, sjukdomar och symtom

1177.se är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Digital vård och digitala tjänster

Via våra digitala tjänster kan du kontakta vården när det passar dig, genom chatt via Digitalen eller via 1177.se e-tjänster.

Gynekologisk cellprovtagning

I Norrbotten inbjuds alla kvinnor mellan 23 och 64 år regelbundet till gynekologisk cellprovskontroll.

Hälsa och livsstil

Ditt liv och din hälsa är viktigt. Du kan göra mycket själv.

Mammografi

Information om mammografi och hälsokontrollerna och hur du ombokar en tid.

Missbruk

Information om hur du som upplever att alkohol och droger ger dig problem kan få hjälp.

Om du blir sjuk

Information om var du kan vända dig om du blir sjuk.

Psykisk hälsa

Mår du psykiskt dåligt finns det alltid hjälp att få. Här finns råd och information hur du kan få hjälp.

Regler och rättigheter

Här kan du läsa om de rättigheter som gäller inom Region Norrbotten.

Vaccination

Här hittar du samlad information kring vaccinationer.

Våra vårdenheter

Här kommer du till våra vårdenheter. du kan även söka på sidan Hitta vård den hälsocentral, avdelning, mottagning eller sjukhus du vill komma i kontakt med.